22. UNEKO Kongresi

May 23 2014
(0) Yorumlar

22. UNEKO kongresi 10-12 Nisan 2014 tarihleri arasında başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kongreden fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kongrede ödül almaya değer eserler;

22. UNEKO Makale Yarışması Birincisi

Serdar Beken

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum , Çocuk Sağlığı Hastalıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği,  Ankara

22. UNEKO SÖZLÜ BİLDİRİ

Klinik Çalışmalar

1.

MATERNAL ANTİKOAGÜLAN TEDAVİSİNİN FETAL KORD KANI VASKÜLER ENDOTELİYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ VE ÇÖZÜNÜR-FMS BENZERİ TİROZİN KİNAZ-1 DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Şahin Takcı, Şule Yiğit, Ayşe Korkmaz Toygar, Murat Yurdakök

2.

FARKLI DOĞAL SURFAKTAN PREPARATLARININ RESPİRATUVAR DİSTRESLİ PRETERMLERDE ERKEN İMMUNOMODULATUVAR ETKİLERİ

Mehmet Yalaz, Sema Tanrıverdi, Özgün Uygur, Özge Altun Köroğlu, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Nilgün Kültürsay

3.

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRELERDE DOĞUM SALONUNDA UMBİLİKAL KORDON SIVAZLAMANIN ERİTROSİT SÜSPANSİYONU GEREKSİNİMİ VE ERKEN NEONATAL HEMODİNAMİK ADAPTASYON ÜZERİNE ETKİLERİ

Serdar Alan, Saadet Arsan, Emel Okulu, İlke Mungan Akın, Atila Kılıç, Salih Taşkın, Esra Çetinkaya, Ömer Erdeve, Begüm Atasay

 

Hayvan Çalışmaları

1.

YENİDOĞAN RATLARDA OLUŞTURULAN ASTROSİT HÜCRE KÜLTÜRÜNDE BİLİRÜBİN NÖROTOKSİSİTESİNE REKOMBİNANT ERİTROPOETİNİN ETKİSİ

Kazım Küçüktaşçı, Hacer Ergin, Hakan Akça, Onur Tokgün, Bülent Özdemir

2.

HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULAN YENİDOĞAN SIÇANLARDA PENTOKSİFİLİN UYGULAMASININ NÖRONAL APOPTOZİS VE BİLİŞSEL-MOTOR YETİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hülya Halis, Narin Liman, Osman Baştuğ, Soner Bitiktaş, Burak Tan, Tamer Güneş, Cem Süer

3.

BCG AŞISI HİPEROKSİK AKCİĞER HASARINI ENGELLEYEBİLİR Mİ?

Abdullah Kumral, Burçin İşcan, Serap Cilaker Mıcılı, Funda Tüzün, Nuray Duman, Meltem Koyuncu Arslan, Kazım Tuğyan, Hasan Özkan

 

Epidemiyolojik Çalışma

1.

YENİ TÜP BEBEK YASAL DÜZENLEMESİNİN NEONATAL PROGNOZDAKİ OLUMLU ETKİLERİ- 2006’DAN 2012’YE NE DEĞİŞTİ? EGE ÜNİVERSİTESİ VERİLERİ

Nilgün Kültürsay, Özge Altun Köroğlu, Özgün Uygur, Demet Terek, Sema Tanrıverdi, Mete Akısü, Mehmet Yalaz

2.

PREMATÜRE BEBEKLERDE MATERNAL/NEONATAL VİTAMİN D DÜZEYLERİ İLE BRONKOPULMONER DİSPLAZİ GELİŞİMİ ARASINDAKİ OLASI İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Merih Çetinkaya, Ali Demirhan, Gökhan Büyükkale, Ferhat Çekmez, Tuğba Erener Ercan, Gökhan Aydemir, Seçil Aydınöz, Fevzi Nuri Aydın, Turan Tunç, Sultan Kavuncuoğlu

3.

MATERNAL VE NEONATAL TETANOZUN YAKIN ZAMAN ÖNCE ELİMİNE EDİLDİĞİ ÜLKEMİZDE PRETERM VE TERM YENİDOĞANLARDA KORDON KANINDA VE ANNE KANINDA TETANOZ VE DİFTERİ ANTİKOR DÜZEYLERİ

Tuğba Erener Ercan, Mustafa Aslan, Mehmet Vural, Ethem Erginöz, Bekir Kocazeybek, Yıldız Perk

 

KONGREMİZDEN FOTOĞRAFLAR: