28th Workshop on Surfactant Replacement

Haz 20 2013
(0) Yorumlar

31 Mayıs -01 Haziran 2013 tarihlerinde Helsinki-Finlandiya’da düzenlenen “28th International Workshop on Surfactant Replacement” bilimsel etkinliğinde derneğimizin başkanı Prof. Dr. Uğur Dilmen ve Prof. Dr. Eren Özek bir yuvarlak masa tartışmasında görev almış olup bunun dışında ülkemizden üç ayrı poster sunumu gerçekleştirilmiştir.