Arşivler: Duyurular

Türk Neonatoloji Derneği Tv Yayın Hayatına Başarılı Bir Başlangıç Yaptı

Türk Neonatoloji Derneği TV yayın hayatına çok başarılı bir başlangıç yaptı. Başkanımız Prof. Dr. Esin Koç’un açılış konuşmasını takiben, Prof. Dr. Hanifi Soylu moderatörlüğünde Kanada Manitoba Üniversitesinden Yasser Elsayed’in interaktif sunumu, keypad uygulaması ve İngilizce Türkçe dil seçenekleri ile dünyanın birçok noktasından izlendi. 23 ve 25 Haziran 2020’de gerçekleşen interaktif seminerler için www.turkneonatolojidernegi.tv adresine yarısından fazlası yurtdışından olmak üzere 600 dolayında bağlantı noktasından canlı erişim gerçekleşti. Bundan sonra da devam edecek olan online interaktif seminerlerimiz video kayıtlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Türk Neonatoloji Derneği Tanı ve Tedavi Rehberleri Çalıştayı

Türk Neonatoloji Derneği bilimsel faaliyetlerinden en önemlilerinden birisi 5 Mart 2020 tarihinde Ankara’da Point Otel’de gerçekleştirildi. Bu yıl 3 yeni rehberin çalışmaları planlandı ve hazırlanması için komisyonlar oluşturuldu. Tüm komisyonlar büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüler ve hazırlıklarını “Tanı ve Tedavi Rehberleri Çalıştayı”ndasundular.

Yönergeler Revize Edildi

Türk Neonatoloji Derneği her yıl neonatoloji uzmanlarının eğitimine ve literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yapmasına yönelik destekler vermektedir.  Bu maddi destekler; eğitim, yurtiçi kongre ve toplantılar, yurtdışı burs, çok merkezli çalışmalar, makale ve araştırma projelerini içermektedir. Bu desteğin yol haritasını belirlemek için uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren eylem kılavuzları yani yönergeler oluşturulmuş, mevcutlar ise revize edilmiştir.

Ulusal Neonatoloji Kongresi Avrupa Standartlarına Uygunluk Onayı Aldı

28. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Avrupa standartlarına uygunluk onayı almıştır. Kongremizin etik ilkelere uygunluğu, kongre merkezi, toplantı salonları ve konaklama açısından yeterliliği değerlendirilmiş ve “Ethical MedTech” onayını alan 28. UNEKO, uluslararası platformda saygınlığını pekiştirmiştir.