AZERBAYCAN-TÜRKİYE 1. ÜLKELERARASI NEONATOLOJİ EĞİTİM TOPLANTISI (NEONATOLOGİYA ÜZRE AZERBAYCAN-TÜRKİYE 1. BEYNELXALQ İNTENSİV TALİM KURSU) BAKÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

Ağu 03 2018
(0) Yorumlar

Azerbaycan Sıhhiye Nazırlığı’nın talebi üzerine Türk Neonatoloji Derneği’nin katkıları ile düzenlenen eğitim toplantısı 19-20 Haziran 2018 tarihlerinde Bakü’de gerçekleşti. Ülkelerarası seri eğitim projesi olarak planlanan programın ilk toplantısında derneğimizi temsilen Başkanımız Prof. Dr. Esin Koç ve yönetim kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Mehmet Vural, Prof. Dr. Fahri Ovalı ve Prof. Dr. Ömer Erdeve yer aldı. Heyetimiz, Bakü’de yerleşik 85 yenidoğancıya 13 farklı konuda seminerler anlatırken, Azerbaycan’dan katılan konuşmacılarla da ortak çalıştaylar düzenledi. Toplantıya yazılı ve görsel basının yoğun ilgisi oldu.

 

Türk Neonatoloji Derneği’nin, Başneonatolog Dr. Rustem Hüseynov ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde öncelikle ikinci toplantının tekrar Bakü’de düzenlenmesi, ardından Transkafkasya Kongresi’ne destek verilmesi ve ilişkilerin Türkiye ayağını oluşturacak ortak toplantı ve ünitelerde pratik uygulamalar ile geliştirilmesi planlandı. Ortak görüşmelerden çıkan önemli ve sevindirici sonuçlardan biri de Azerbaycan’daki meslektaşlarımızı bir araya getirecek olan Azerbaycan Neonatoloji Cemiyeti’nin kuruluşu oldu.