Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Yenidoğan Bakımı Güncelleme Kursu

Eyl 12 2014
(0) Yorumlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Yenidoğan Bakımı Güncelleme Kursu
(Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu)

17-21 Kasım 2014 Ankara

Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu Programı 2014 yılı itibarıyle “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Yenidoğan Bakımı Güncelleme Kursu” adını almıştır.

Program Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından ; Türk Neonatoloji  Derneğinin katkısı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarına yönelik olarak düzenlenmektedir.

Kurs 5 iş günü teorik ve 30 iş günü pratik olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Kursu tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Yenidoğan Bakımı Güncelleme Kursuna katılmak için

ekte yer alan Yenidogan_Bakimi_Guncelleme_Kursu_Basvuru_Formu.docx doldurularak hulyaonall@gmail.comadresine mail atılması gerekmektedir.

Tarih: 17-21 Kasım 2014

Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2014

Teorik kurs ili : ANKARA

Bilgi için : Hülya ÖNAL 0(312) 5656074  hulyaonall@gmail.com

PRATİK UYGULAMA YAPILABİLECEK YER LİSTESİ

İl adı Kurum adı
İSTANBUL Zeynep Kamil E.A.H
Şişli Etfal E.A.H.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TF
Marmara Üniversitesi Tıp Fak
Kanuni Sultan Süleyman EAH
İZMİR Ege Üniversitesi Tıp Fak
Tepecik EA.H.
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fak.
ANKARA Zekai Tahir Burak E.A.H.
Sami Ulus E.A.H.
Gazi Üniversitesi Tıp Fak
Ankara Üniversitesi Tıp Fak
ADANA Çukurova Üniversitesi Tıp Fak
Başkent Üniversitesi Tıp Fak
ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak
BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fak
DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak
ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak
EDİRNE Trakya Üniversitesi Tıp Fak
GAZİANTEP Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak
KOCAELİ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak
KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Tıp Fak
KONYA Konya Selçuk Üniversitesi Meram TF
MERSİN Mersin Üniversitesi Tıp Fak
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak
TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak
VAN 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fak

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLARI İÇİN YENİDOĞAN BAKIMI GÜNCELLEME KURSU PROGRAMI*

  1. GÜN  
  09.00-09.15 Açılış Konuşmaları  
  09.15- 09.30 Tanışma -Ön Değerlendirme  
  09.30-10.15 1. Yenidoğanda tanımlar ve fizik muayene  
  10.15-10.30 ARA  
  10.30-11.15 2. Yenidoğanın ve doğum salonunda stabilizasyonu ve ısı regülasyonu  
  11.30-12.15 3. Anne yanındaki bebeğin izlemi ve riskli yenidoğanların belirlenmesi (izlem kuralları, geç pretermler, diabetik anne bebekleri, taramalar, aşılar,  konjenital kalp taramaları, metabolik hastalık riski,taburcu edime kuralları  vs.)  
  12.15-13.30 Öğle Yemeği  
  13.30-14.15 4. Term yenidoğanın enteral beslenmesi ve anne sütü danışmanlığı  
  14.30-15.15 5. Yenidoğanda sıvı elektrolit dengesi, bozuklukları ve tedavisi(Hipo/hipernatremi, hipo/hiperkalemi, akut böbrek yetmezliği)  
  15.15-15.30 ARA  
  15.30-16.15 6. Term yenidoğanın solunum sorunları (TTN, MAS, pnömoni, pnömotoraks, PPHN, minimal respiratuvar hastalık)  
  16.15-16.30 Günün Değerlendirilmesi  
   

2. GÜN

 
  09.00-09.45 7. Neonatal Sepsis  
  10.00-10.45 8. Hastane enfeksiyonları ve korunma  
  10.45-11.00 ARA  
  11.00-11.45 9. Yenidoğanda metabolik sorunlar (Hipo/hiperglisemi, hipokalsemi, hipo/hipermagnezemi)  
  12.00-13.00 Öğle Yemeği  
  13.00- 13.45 10. Perinatal asfiksi ve asfiktik bebeğin izlemi  
  14.00-14.45 11. Neonatal konvülsiyonlar ve tedavisi  
  14.45-15.00 ARA  
  15.00-15.45 12. Hiperbilirubinemili hastaya yaklaşım  
  15.45-16.30

16.30- 16.45

13. Hiperbilirubinemi tedavisi ve kernikterus

Günün Değerlendirilmesi

 
 

3. GÜN

09.00-09.45

 

14.Yenidoğanda hematolojik sorunlar (Anemi, polisitemi, trombositopeni, yenidoğanın hemorajik hastalığı)
10.00-10.45 15. Pretermde RDS (2013 uzlaşı raporu ağırlıklı
10.45-11.00 ARA
11.00-11.45 16. Prematüre bebeğin beslenmesi
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-13.45 17. Prematürenin enteral beslenmesi (beslenme şekli, aralık, miktar, içerik vs) ve NEK, GER
14.00-14.45 18. Prematürelik komplikasyonları-I (IVK/ PVK,PVL, ROP, anemi, prematüre osteopenisi)
14.45-15.00 ARA
15.00-15.45

15.45-16.15

19. Prematürelik komplikasyonları- II (Apne, PDA, BPD

20. Prematürenin taburculuk sonrası izlemi

16.15-16.30 Günün Değerlendirilmesi
 
 

4. GÜN

 
09.00-09.45 21. Yenidoğanda ağrı ve dindirilmesi  
10.00-10.45 22.Yenidoğanda girişimler (arteriyel kan örneklenmesi, damar yolu, pnömotoraksın acil boşaltılması, LP, suprapubik aspirasyon,  umbilikal arter/ven katererizasyonu, endotrakeal entübasyon, mesane sondası takılması,vs.)  
10.45-11.00 ARA  
11.00-11.45 23. Yenidoğanın nakli  
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
YENİDOĞANDA SOLUNUM DESTEĞİ  
13.00-13.45 24. Yenidoğanda solunumun fizyolojik ilkeleri ve solunum yetmezliğinin tanımı  
14.00-14.45 25. Non invaziv ventilasyon  
14.45-15.00 ARA  
15.15.- 15.45

15.45-16.00

26. Mekanik ventilasyon yöntemleri (SIMV, PTV, PSV) Günün Değerlendirilmesi  
 

5. GÜN

 
09:00-09.45 27. Mekanik ventilasyon uygulanan bebeğin izlemi  
10:00-10.45 28. Mekanik ventilasyon uygulanan bebeğin bakımı  
11:00-11:15 ARA  
11:15-12:00 29. Mekanik ventilasyon uygulaması sırasında sık karşılaşılan sorunlar  
12:00-13:00 YEMEK ARASI  
13:00-13.45 30. Mekanik ventilatörden ayırma  
14:00-15:00 UYGULAMA (Olgu sunumları) (Gruplar halinde)  
15:00-15:15 ARA  
15:15-16:00 Kapanış ve Değerlendirme