II. Çocuk Kalp Sağlığı Platformu

Starting Date14/12/2013 Ending Date14/12/2013

Ülkemizde Çocuk Kalp Sağlığı hizmetlerinin hasta güvenliği ve kalite göstergeleri açısından ileri dünya standartlarına yükseltilmesi için yapılması gereken çalışma ve düzenlemelerin ele alınacağı Türkiye II. Çocuk Kalp Sağlığı Platformu 14 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da Polat Renaissance Otel salonlarında yapılacaktır.

Türk Çocuk Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi Derneği, Çocuk Kalp Vakfı ve Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen bu toplantıya ülkemizdeki tüm çocuk kalp merkezlerinden temsilcilerin, pediatri ve yenidoğan uzmanlarının, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan üst düzey yetkililerin katılması beklenmektedir. Toplantıda tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanan konular aşağıda sıralanmıştır.

  • 1 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye I. Çocuk Kalp Sağlığı Platformu sonuçlarının değerlendirilmesi Çocuk kalp sağlığı merkezlerinin standartları ve yurt çapında organizasyonunun neresindeyiz?
  • Çocuk kardiyoloji ve kalp cerrahisi uzmanlık eğitiminin güncel sorunları
  • Çocuk kalp sağlığı hizmetlerinde uluslararası kayıt sistemine (STS-EACTS nomenclature/coding system) geçilmesi ve uluslararası kalite sisteminin hayata geçirilmesi için öneriler
  • Çocuk kalp sağlığı hizmetlerinin finansman problemi ve bu konudaki SGK politikaları
  • Doğumsal kalp hastalıklarının stratejik yönetiminde perinatoloji, neonatoloji ve pediatrik kardiyoloji- kalp cerrahisi entegrasyonu
  • Çocuk kalp yoğun bakımlarının önemi, özellikleri ve uzmanlık eğitimi
  • Sağlık ekonomisi ve turizmi açısından yurtdışı hastalar/ çevre ülkeler potansiyeli Çocuk kalp sağlığının ulusal bir politika olarak ele alınması neden gereklidir?
  • Çocuk kalp sağlığının sosyo-ekonomik-psikolojik yönleri ile toplumsal boyutu
  • Araştırma laboratuvarı ve similasyon merkezlerinin günümüzdeki yeri

Siz değerli platform üyelerinin ve değerli meslektaşlarımızın bu toplantı ile ilgili görüş ve düşüncelerini ve gündeme alınmasını istedikleri konuları düzenleme kuruluna iletmelerinin platformun amacına ulaşması bakımından büyük önem taşıdığına inanıyoruz…

Saygılarımızla

Program detayları için tıklayınız…