Pediatrik Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyonu Sempozyumu

Starting Date19/02/2016 Ending Date20/02/2016

19-20 Şubat 2016 – Hiltol Hotel – İZMİR

Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı Onuruna…

Tüm detaylar ektedir.

– EK : DETAYLAR