PM FARKINDALIK ANKETİ SONUÇLARI

Anketi yapan kişinin yaşı Min-Max
18 - 53
Ortalama
24
Anketi dolduran kişi Halktan kişi

Pediatri asistanı

Prematüre velisi

Term velisi

TF öğrencisi

Toplam
38 (%24,8)

18 (%12,1)

13 (%8,7)

7 (%4,7)

74 (%49,7)

150
Cinsiyet Kız

93 (%62)
Erkek

54 (%36)
17 Kasım hangi özel gün Bilmiyorum

Akciğer hast.günü

Öğrenciler günü

Öğretmenler günü

Erken doğum günü

Prematüreler günü
58 (%38,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

88 (%58,7)
Prematüre ne demek Bilmiyorum

Erken doğan bebek

27-37 hafta arası

< 37 doğan bebek

< 36 doğan bebek

Düşük yapan
5 (%3,3)

115 (%76,7)

19 (%12,7)

8 (%5,3)

2 (%1,4)

1 (%0,7)
En küçük hangi kiloda doğan bebek yaşayabilir? Bilmiyorum

< 500

500-749

750-999

1000-1249

1250-1499

1500-1749

2000-2500

>2500
13 (%8,7)

48 (%32)

11 (%7,3)

20 (%13,3)

31 (%20,7)

2 (%1,3)

20 (%13,3)

4 (%2,7)

1 (%0,7)

En erken hangi ayda/haftada doğan bebek yaşayabilir? Bilmiyorum

< 22 hafta

22-24 hafta

25-27 hafta

28-30 hafta

31-34 hafta

35-37 hafta

5 aylık

6 aylık

7 aylık

8 aylık
9 (%6)

13 (%8,6)

61 (%40,7)

17(%11,4)

19(%12,7)

10 (%6,7)

2 (%1,3)

1 (%0,7)

5 (%3,4)

9 (%6)

4 (%2,7)
Prematüre bebeklerin ısıtılarak bakıldığı özel bakım cihazına ne isim verilir? Bilmiyorum

Kuvöz

Radyant

Fototerapi cihazı

Isıtıcı

Sarılık

Warmer
25 (%16,7)

111 (%74)

10 (%6,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)
Prematüre bebeklerin ölümüne yol açan en ciddi sorunlar nelerdir? Bilmiyorum

RDS

Solunum problemleri

Enfeksiyon

Sepsis

Akciğer sorunu

Organ yetmezliği

Erken doğum

Asfiksi

Bağışıklık sistemi

Beslenememeleri

Düşük yapma

Güzel bakılmamaları

Hipotermi

IVK

Kalp yetmezliği

NEK

PDA

Sarılık

Solunum ve sindirim sistemi problemleri

19 (%12,7)

45 (%30)

26 (%17,3)

15 (%10)

8 (%5,3)

8 (%5,3)

7 (%4,7)

4 (%3,4)

2 (%1,3)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

2 (%1,3)

1 (%0,7)

2 (%1,3)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)

2 (%1,3)

2 (%1,4)
Prematüre bebeklere bakan özel eğitimli doktorlara ne isim verilir? Bilmiyorum

Neonatoloji uzmanı

Yenidoğan uzmanı

Prematürist

Perinatolog

Uzman çocuk doktoru

Çocuk doktoru
86 (%57,3)

36 (%24)

17 (%11,3)

4 (%2,7)

2 (%1,3)

4 (%2,7)

1 (%0,7)
Prematüre bebeklerin anne göğsünde çıplak olarak yatırılıp ısıtılıp bakılmasına ne isim verilir? Bilmiyorum

Kanguru bakımı

Ana kucağı

Doğal ısıtıcı

Isınma
85 (%56,7)

59 (%39,3)

4 (%2,7)

1 (%0,7)

1 (%0,7)
EVET HAYIR
Prematüre bebeklerde görme kaybına yol açabilecek bir hastalık var mıdır? 125 (%83,3) 25 (%16,7)
Halktan kişi 25 (%66)

Ped. asistanı 18 (%100)

Prematüre velisi 7 (%54)

Term velisi 4 (%57)

TF öğrencisi 71 (%96)
Halktan kişi 13 (%34)

Pediatri asistanı (0)

Prematüre velisi 6 (%46)

Term velisi 3 (%43)

TF öğrencisi 3 (%4
Prematüre doğum yapan annelerin sütleri zamanında doğum yapanlardan farklı mıdır? 99 (%66) 51 (%34)
Halktan kişi 19 (%50)

Ped. asistanı 13 (%72)

Prematüre velisi 7 (%54)

Term velisi 4 (%57)

TF öğrencisi 56 (%75)
Halktan kişi 19 (%50)

Pediatri asistanı 5 (%28)

Prematüre velisi 6 (%46)

Term velisi 3 (%43)

TF öğrencisi 18 (%25)
Prematüre bebekler zamanında doğan bebeklerden daha küçük olduklarına göre bu fark ileride kapanır mı? 132 (%88) 17 (%11,4)
Halktan kişi 27 (%71)

Ped. asistanı 18 (%100)

Pm velisi 18(%100)

Term velisi 7 (%100)

TF öğrencisi 67 (%90)
Halktan kişi 11 (%29)

Pediatri asistanı (0)

Prematüre velisi 0 (0)

Term velisi 0 (0)

TF öğrencisi 6 (%8)
Prematüre bebeklerin zekâsı normalden daha az mı olur? 14 (%9,3) 135 (%90)
Halktan kişi 7 (%19)

Ped. asistanı 1 (%5)

Prematüre velisi 0(%0)

Term velisi 2 (%29)

TF öğrencisi 4 (%5)
Halktan kişi 31 (%81)

Ped. asistanı 17 (%95)

Prem. velisi 13 (%100)

Term velisi 5 (%71)

TF öğrencisi 69 (%94)
Anne sütü prematüre bebeklerin zekâsını arttırabilir mi? 119 (%79,3) 24 (%16)
Halktan kişi 27 (%71)

Ped. asistanı 14 (%78)

Prem. velisi 10(%77)

Term velisi 7 (%100)

TF öğrencisi 61 (%83)
Halktan kişi 10 (%27)

Ped. asistanı 3 (%17)

Prem. velisi 3 (%23)

Term velisi 0 (%0)

TF öğrencisi 8 (%11)
Sizce Türkiye’de prematüre bebekler için özel eğitim almış yeterli sayıda doktor var mıdır? 31 (%20,7) 119 (%79,4)
Sizce Türkiye’de prematüre bebekler için özel eğitim almış yeterli sayıda hemşire var mıdır? 22 (%14,7) 128 (%85,4)

17 Kasım günü Dünya’da ve Türkiye’de hangi özel gün olarak kutlanır?

Bilmiyorum (58) Prematüre günü (88)
Halktan kişi 15 (%40)

Pediatri asistanı 2 (%11)

Prematüre velisi 5 (%38)

TF öğrencisi 35 (%47)

Term velisi 1(%15)
Halktan kişi 21 (%60)

Pediatri asistanı 16 (%89)

Prematüre velisi 8 (%62)

TF öğrencisi 38 (%52)

Term velisi 5 (%71,5)
SAĞLIKÇILAR (92) HALKTAN KİŞİLER (58)
17 Kasım günü Dünya’da ve Türkiye’de hangi özel gün olarak kutlanır? Bilmiyorum 38(%40)

Dünya Prematüre günü 54(%60
Bilmiyorum 24(%41)

Dünya Prematüre günü 34(%60)
Prematüre ne demek? Bilmiyorum 0(%0) Bilmiyorum 6(%10)
Prematüre bebeklerin ısıtılarak bakıldığı özel bakım cihazına ne isim verilir? Bilmiyorum 26 (%28)

Kuvöz 66 (%72)
Bilmiyorum 13(%23)

Kuvöz 45 (%77)
Prematüre bebeklere bakan özel eğitimli doktorlara ne isim verilir? Bilmiyorum52 (%56)

Neonatolog 40 (%44)

YD Uzmanı
Bilmiyorum 46 (%80)

Neonatolog 12 (%20)

YD Uzmanı
Prematüre bebeklerin anne göğsünde çıplak olarak yatırılıp ısıtılıp bakılmasına ne isim verilir? Bilmiyorum 48 (%52)

Kanguru Bakımı 44(%48)
Bilmiyorum 43 (%75)

Kanguru Bakımı 15(%25)