Prof. Dr. Esin Koç

Başkan

Prof. Dr. Mehmet Vural

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Nuray Duman

Genel Sekreter

Prof. Dr. Ömer Erdeve

Sayman

Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş

Veznedar

Prof. Dr. Nejat Narlı

Üye

Prof. Dr. Merih Çetinkaya

Üye

(Asil)
Prof. Dr. Ercan Kırımi
Prof. Dr. Erdal Taşkın
Doç. Dr. Servet Özkiraz

(Yedek)
Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş
Doç. Dr. Ali Haydar Turhan
Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul
(Asil)
Prof. Dr. Olcay Oran
Prof. Dr. Mehmet Satar
Prof. Dr. Nilgün Kültürsay

(Yedek)
Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu
Prof. Dr. Asuman Çoban
Prof. Dr. Abdullah Ceylan
Doç. Dr. Emre Canpolat
Prof. Dr. Hanifi Soylu
Prof. Dr. Mehmet Yalaz
Prof. Dr. Nurullah Okumuş
Prof. Dr. Ali Bülbül
Prof. Dr. Fahri Ovalı