Klinik Araştırmacı Eğitim Programı (Ekim 2015)

Ağu 01 2015
(0) Yorumlar

Klinik Araştırmacı Eğitim Programı

17-18 Ekim 2015 İstanbul

09:15-09:30 Açılış Konuşması

Prof.Dr.Esin Koç

 

 1. 1. GÜN

Eğitmen Doç. Dr. Oktay Özdemir

09:30 – 11:00 ARAŞTIRMA PLANLAMA

 • Tıpta Araştırma Tasarımları

Gözlemsel Çalışmalar (Tanımlayıcı Çalışmalar; Vaka-Kontrol Araştırmaları; Kesitsel Araştırmalar; Prospektif Kohort Araştırmalar ve Yöntem Araştırmaları)

Deneysel Çalışmalar (Klinik Araştırmalara Genel Bir Bakış; Paralel Gruplu Araştırmalar; Çapraz Gruplu Araştırmalar; Kendi Kendine Kontrollü Çalışmalar)

 • Grup Çalışması: Makale Örnekleri Üzerinde Araştırma Tasarımlarının Gözden Geçirilmesi

 

11:30 – 12:30 MEDİKAL İSTATİSTİK – I

 • İstatistikte Temel Kavramlar (Veri Türleri; Merkezi Eğilim Ölçütleri ve Yayılma Ölçütleri; Normal Dağılım)
 • Grup Çalışması: Hangi Durumlarda Ortalama, Ortanca, Oran, Standart Sapma vb. Kullanılır?

 

13:30 – 16:30 MEDİKAL İSTATİSTİK – II

 • Oranların Karşılaştırılması (Ki-Kare Testi; Fisher Testi; McNemar Testi; Cochran Q Testi)
 • İki Ortalamanın Karşılaştırılması (Student t Testleri; Nonparametrik Alternatifler (Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon Testi))

 

 1. 2. GÜN

Eğitmen Doç. Dr. Oktay Özdemir

09:30 – 12:30 MEDİKAL İSTATİSTİK – III

 • İkiden Çok Ortalamanın Karşılaştırılması (Tek-yönlü Varyans Analizi (ANOVA); İki-Yönlü ANOVA, Nonparametrik Alternatifler (Kruskal-Wallis Varyans Analizi ve Friedman Varyans Analizi); Kovaryans Analizi (ANCOVA))

13:30 – 14:30 MEDİKAL İSTATİSTİK – IV

 • Korelasyon ve Regresyon Analizleri (Pearson ve Spearman Korelasyon Analizleri; Doğrusal Regresyon Analizi ve Lojistik Regresyon Analizi)
 • Grup Çalışması: Hangi Durumlarda Hangi İstatistik Testler Kullanılır?

 

15:00 – 16:30 YAYIN HAZIRLAMA

 • Makale Yazma İlkeleri (Araştırmanın Tasarımı; Gereç ve Yöntemler; Sayılar, Yüzdeler, Ortalamalar, P Değerleri; Tablolar ve Grafikler)