“NEOFocus” Ile Neonatoloji’de Yeni Ufuklar

“NEOFocus” ile Neonatoloji’de Yeni Ufuklar

4-5 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da “NEOFocus” – Neonatoloji’de Yeni Ufuklar toplantısı gerçekleştirildi. Teorik derslerde önemli neonatal problemler güncel literatür ışığında sunuldu. Gerçek vakalar üzerinden mekanik ventilasyon tedavisi tartışıldı. Toplantının ikinci gününde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde senaryo simülasyonları gerçekleştirildi. Bu simülasyonlarda, Paul Bebek adlı Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Simülatörü kullanıldı.
Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi başta olmak üzere bölgedeki kamu ve özel hastanelerde görev yapmakta olan akademisyenler, neonatoloji uzmanları, pediatristler ve uzmanlık öğrencileri katıldı.