Neonatologlar için Hemodinami ve Hedefe Yönelik Ekokardiyografi Kursu” ve “3. Neonatologlar için İleri Hemodinami ve Hedefe Yönelik Ekokardiyografi Kursu ve Akciğer USG Kursu

7-9 Mart 2020, 10-12 Mart 2020

Ankara

 

Türk Neonatoloji Derneği’nin “5. Neonatologlar için Hemodinami ve Hedefe Yönelik Ekokardiyografi Kursu” 7-9 Mart 2020 tarihlerinde, 3. Neonatologlar için İleri Hemodinami ve Hedefe Yönelik Ekokardiyografi Kursu ve Akciğer USG Kursu” ise 10-12 Mart 2020 tarihlerinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yapılmıştır. Her iki kursunda ana eğiticiliğini Kanada’dan Dr. Yasser El-Sayyed yapmıştır. Prof. Dr. Hanifi Soylu da çeviri, yorum, katkı ve pratik uygulamalara destek olmuştur. İkinci kurs ileri düzey hemodinami ve hedefe yönelik ekokardiyografi uygulamalarını içerdiğinden; ilk kursu alan ve kliniklerinde hemodinami uygulamalarını sürdüren yenidoğan uzmanlarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Uygulamalar birebir yapıldığı için katılımcıların sayısı her kurs için 15 kişi olmuştur.  Katılımcıların çok memnun kaldığı ve klinik uygulamalar için çok faydalı olduğunu düşündüğümüz kursların ileriki dönemlerde güncellenerek devam ettirilmesi planlanmaktadır.