Neonatolojide İnfüzyon ve Enteral Beslenme Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar, çevrim içi toplantı

Neonatolojide İnfüzyon ve Enteral Beslenme Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar, çevrim içi toplantı,

30 Haziran 2021

Yenidoğanlarda parenteral ilaç uygulamaları ve enteral beslenme uygulamalarında güncel gelişmeleri konu alan toplantı 30.06.2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını TND Başkanı Prof. Dr. Esin Koç yaptı. “Yenidoğanlarda parenteral ilaç uygulama ve hasta güvenliği bileşenleri” başlıklı ilk oturum Prof. Dr. Esin Koç ve Prof. Dr. Merih Çetinkaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda Prof. Dr. Özge Aydemir “Yenidoğanda parenteral ilaç uygulama yolları ve ilaç güvenliğinin önemi”, Prof. Dr. İstemi Han Çelik “Güvenli infüzyon uygulamaları” ve Doç. Dr. Suna Oğuz ise “Parenteral ilaç uygulamalarında sık karşılaşılan sorunlar” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Nilgün Kültürsay ile Prof. Dr. Hülya Bilgen’in oturum başkanı olarak görev aldıkları “Enteral beslenme uygulamalarında güncel yaklaşımlar” başlıklı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu “Prematürelerde büyümeyi destekleyici enteral beslenme stratejileri” ve Prof. Dr. Canan Türkyılmaz ise “Prematürelerde vitamin ve mineral desteği” başlıklı konularda bilgi verdiler. Her iki oturumu takiben çok sayıda izleyicinin soru ve katkıları ile güzel bir tartışma ortamı ve bilgi alışverişi sağlandı.