Non-invaziv Bakım Stratejileri Sempozyumu

Eki 04 2015
(0) Yorumlar

HASSAS DOKUNUŞ TEMALI 2. YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE NON-İNVAZİV BAKIM STRATEJİLERİ SEMPOZYUMU  ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ
Türk Neonatoloji Derneği bünyesinde Ankara Üniversitesi tarafından  düzenlenen ve bu yıl 2.si gerçekleşen Non-invaziv Bakım Stratejileri Sempozyumu,  yurt genelinden 42 yenidoğan yandal asistanı ve genç uzmanın katılımı ile 9-10 Ekim’de Ankara’da gerçekleşti.
Sempozyum kapsamında Dernek Başkanımız Prof. Dr. Esin Koç ‘Türkiye’de premature bebek bakımı’ konusunda sunum yaptıktan sonra ilk gün Prof. Dr. Begüm Atasay ‘Doğru Başlangıç: Doğum salonu stabilizasyonu ve resusitasyonu’, Prof. Dr. Saadet Arsan ‘Non-invaziv solunum desteği’ ve Prof. Dr. Ömer Erdeve de ‘Non-invaziv surfaktan uygulama stratejileri’ konularını güncel araştırmalar ve uygulamalar  eşliğinde katılımcılar ile interaktif olarak işlediler. İlk günün sonunda Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde her 3 konuşmacı gruplara bölünen katılımcılar ile ayrı ayrı pratik uygulamalar yaptılar.
Sempozyumun 2. Gününde ise Prof. Dr. Begüm Atasay ‘Aile merkezli bakım: Neler yapabiliriz?’, Prof. Dr. Ömer Erdeve ‘Non-invaziv kardiyak yaklaşımlar’ ve  Prof. Dr. Saadet Arsan ‘Bronkopulmoner displazi engellenebilir mi?’ başlıklı interaktif oturumları gerçekleştirdiler. Samimi ortamda gerçekleşen sempozyum sertifika töreni ile sona erdi.