Perinatal Medicine 2019 Başarıyla Tamamlandı!

May 21 2019
(0) Yorumlar
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

İki yıl arayla gerçekleştirilen Perinatal Medicine kongresi derneğimizin ikinci kez doğrudan neonatal bilimsel program desteği sağlaması ile 9-11 Mayıs 2019 tarihlerinde İzmir Hilton Otelinde gerçekleşmiştir. Dernek başkanımız Prof. Dr. Esin Koç’un da katılımıyla derneğimiz 13 konuşmacı, 3 oturum başkanı ve 19 katılımcı ile kongreye aktif bir şekilde katılım gerçekleştirmiştir. Karşılıklı soru cevaplarla Neonatoloji ve Perinatoloji camiasının birbirini daha fazla duymaya gereksinimi olduğu görülmüş ve dernekler arası daha yakın iletişimin kurulması konusunda görüş birliği sağlanmıştır.

Related Posts