TND KÖK HÜCRE ÇALIŞTAYI

Türk Neonatoloji Derneği tarafından 23 Eylül 2021 tarihinde kök hücre çalıştayı düzenlendi. Dernek binamızda yüz yüze olarak gerçekleştirilen ve dernek başkanımız Prof. Dr. Esin Koç’un açılış konuşması ile başlayan çalıştayda yenidoğanlarda kök hücre tedavisine genel bakış, bronkopulmoner displazi, intraventriküler kanama, hipoksik iskemik ensefalopati başta olmak üzere nekrotizan enterokolit, sepsis, prematüre retinopatisi ve konjenital diyafragma hernisi gibi farklı klinik tablolarda kök hücre kullanımı ile ilgili son literatürler ve çalışmalar gözden geçirildi. Çalıştaya Prof. Dr. Betül Acunaş, Prof. Dr. Mete Akisu, Prof. Dr. Saadet Arsan, Prof. Dr. Fuat Emre Canpolat, Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Prof. Dr. Dilek Dilli, Prof. Dr. Zeynep İnce, Prof. Dr. Nilgün Köksal, Prof. Dr. Abdullah Kumral, Prof. Dr. Eren Özek, Prof. Dr. Hasan Özkan, Prof. Dr. Ayşe Toygar, Prof. Dr. Şule Yiğit ve Prof. Dr. Ayşegül Zenciroğlu konuşmacı ve oturum başkanı olarak katkı sağladılar. Son derece verimli geçen çalıştayda bilimsel veriler ışığında yenidoğanlarda kök hücre tedavisinin hangi morbiditelerde uygulanabileceği ile ilgili olarak derneğimiz adına bir görüş ve öneri bildirgesinin en kısa sürede oluşturularak üyelerimiz ile paylaşılmasına karar verildi.