Transport Çalıştayı Raporu Hazırlandı

Oca 02 2018
(0) Yorumlar
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

 

Ulusal yenidoğan nakil poltikasının ve eğitim modülünün geliştirilmesine yönelik olarak 6-7 Nisan 2016 tarihlerinde Türk Neonatoloji Derneğinin akademisyenlerinden oluşan bir komisyon ve Sağlık Bakanlığının ilgili paydaşları eşliğinde Ankara Gölbaşı’nda 1. Transport Çalıştayı yapılmıştı. Bunu 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara’da derneğimiz, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği’nin de katılımı ile 2. Transport çalıştayı izledi. Yenidoğan bebekler yanısıra 2 yaşına kadar bebeklerin de aynı ambulansta nakledilebileceği, organizasyonun bu şekilde yapılması görüşü doğrultusunda ‘’2 yaş altı bebek, Çocuk Transportu’’ adı ile toplantı yapıldı.

Çalıştayda 4 grup halinde çalışma yapıldı. Gruplar ve tartışılan konu başlıkları:

 

 1. Ekip: Eğitim:
  1. Mevcut durum nedir?
  2. Nakil eğitimini kimler almalı?
  3. Eğitim grupları kaçar kişi olmalı?
  4. Eğitimi kimler vermeli?
  5. Eğitim nerelerde verilmeli?
  6. Nasıl bir eğitim verilmeli? Eğitim süresi ne olmalı?
  7. Ölçme ve değerlendirme nasıl olmalıdır?

 

 1. Ekip: Sevk Organizasyon:
  1. Gebenin ve bebeğin sevkinde gidilecek merkeze kim karar vermelidir?
  2. Bebek nakli ekibinde kimler bulunmalıdır?
  3. Transport aracı özelliği ve ekipmanlar nasıl olmalıdır?
  4. Nakil modelleri ve idari şema nasıl olmalıdır?
  5. Bebeklerin nakli için hizmet satın alınabilir mi?

 

 1. Ekip: Mevzuat:

İller arasında gerçekleştirilen ya da ilçelerden il merkezindeki hastanelere veya il içindeki hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları arasında nakli gereken stabil/ acil yenidoğan ve bebek hastaların ve rutin randevulu nakil hastalarının nakil işlemlerini standart hale getirmek amacıyla mevzuatta yapılması gereken düzenlemeler tartışılmıştır.

 

 1. Ekip: Formlar:
  1. Neonatal” ve “1 ay-2 yaş” için ayrı formlar mı planlanmalı?
  2. Hangi formlar standart olarak kullanılmalı?
  3. Formların standart içeriği nasıl olmalı?

 

Çalıştayda oluşturulan rapor Sağlık Bakanlıoğı’nın ilgili mercilerine iletildi. Sağlık Bakanlığı, Türk Neonatoloji Derneği, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastaneler ile tüm kesimlerin katılımı ile yapılan bu çalışmalara, ülkemizde bebek naklini en iyi yerlere ulaşmasını sağlayana kadar devam edeceğiz.   

 

Prof Dr Esin Koç

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı

 

 

Çalıştay Katılımcı Listesi

Katılımcı Adı-Soyadı Kurumu
Prof. Dr. Esin KOÇ Gazi Üniversitesi/Türk Neonatoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Nejat NARLI Çukurova Üniversitesi/Neonatal Transport Eğitim Koordinatörü
Eğitim Grubu
Prof. Dr. Hülya BİLGEN Marmara Üniversitesi-Pendik EAH
Prof. Dr. Betül ACUNAŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Neonatoloji
Prof. Dr. Dinçer YILDIZDAŞ Çukurova Ün. Tıp Fak. Çocuk Yoğun Bakım BD
Doç. Dr. Aykan YÜCEL Etlik Zübeyde Hanım EAH Perinatoloji
ATT Aysel UZUĞ Kilis İSM/ İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Dai. Bşk. Dr. Musa GÜNAY ASHGM-Eğitim ve Projeler DB
Uzm. Dr.Arzu KAPUAĞASI THSK-Çocuk ve Ergen Sağ.DB
Sağ.Uzm.Yrd. F. Zehra AKPINAR ASHGM-Eğitim ve Projeler DB
İlkay ZENGİN TKHK- Müşterek Sağlık Hizmetleri DB
Danışman Murat TERZİ ASHGM
Tıb. Tek. Seher DUMAN THSK-Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı
Selma GÖK MEB-Mesleki ve Teknik Eğitim GM-Programlar DB
Yüksel SELVİ MEB-Mesleki ve Teknik Eğitim GM-Programlar DB
Formlar
Doç. Dr. H. Sinan USLU Şişli Hamidiye Etfal EAH
Doç. Dr. Özge ALTUN KÖROĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fak. Neonatoloji
Sağ. Uzm. Yrd. Ayşenur YETİK ASHGM-112 Acil Sağlık Hizmetleri DB
Dr. Eyüp ALTINKIRAN İstanbul İSM/ İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Uzm.Yrd. Fatma TUNA ÖNÇIRAK SHGM- Sağlık Meslek Standartları DB
Prof. Dr. Filiz TİKER BAKAR İstanbul-Yeditepe Üniversitesi
Dr. Gülçe GÖRKEM SEVİM Trabzon İSM/ İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Prof. Dr. Hanifi SOYLU Konya-Selçuk Üniversitesi
ATT Mehmet TOKER ASHGM-112 Acil Sağlık Hizmetleri DB
Prof. Dr. Ömer ERDEVE   Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Neonatoloji
Perihan AÇIK TKHK-Eğitim, Araştırma ve Geliştirme DB
Prof. Dr. Tanıl KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Yoğun Bakım BD
Mevzuat
Prof. Dr. Şule YİĞİT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hst. AD
Doç.Dr. Ş.Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH Neonatoloji
Prof. Dr. Ayla GÜNLEMEZ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Neonatoloji
Av.Buğra LÖK SHGM-Mevzuat İşleri DB
Dr.Burak SARI Şanlıurfa İSM/ İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Havva KUŞ SHGM- Denetim ve Değerlendirme DB
Dr. Nilden TUYGUN Ankara-Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Hast. EAH
Sağ. Teknikeri Remziye Gül YURT ASHGM-112 Acil Sağlık Hizmetleri DB
Uzm.Hem.Serap AÇIKGÖZ ÇEPNİ SHGM- Sağlık Meslek Standartları DB
Dr. Tuba ERPAK Çanakkale İSM/ İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Sevk-Organizasyon
Prof. Dr. Ercan KIRIMİ   Van-Özel Lokman Hekim Hastanesi
Prof. Dr. Tolga F. KÖROĞLU Çocuk Acil Tıp ve Yoğunbakım Derneği Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Murat HİRFANOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Neonatoloji
Dr. Ahmet Haki TÜRKDEMİR Ankara-İSM/ İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Sağ. Mem. Akile Kübra KAYBAL ASHGM-Afet ve Acil Durum Yönetimi (SAKOM)
Dai. Bşk. Ali Emre ÇAĞAN ASHGM-112 Acil Sağlık Hizmetleri DB
Dr. Ali KARABUDAK Ağrı İSM/ İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Sağ. Uzm. Yrd. Emine ATEŞ ASHGM-112 Acil Sağlık Hizmetleri DB
Dr. Gamze DUR SHGM
Dr. Hakan TUTUM ASHGM-112 Acil Sağlık Hizmetleri DB
Dr. İlker ÜNSAL ASHGM-112 Acil Sağlık Hizmetleri DB
Doç. Dr. Nihal DEMİREL Etlik Zübeyde Hanım Kad. Hast.Eğ.ve Araş.Hastanesi
Ömer ERDEN Van İSM/ İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Saniye KARA SBSGM-Proje Geliştirme Daire Başkanlığı
Seher ÇINAR MENTEŞ TKHK- Uluslar arası İlişkiler ve Acil Sağlık Hizmetleri DB
Uzm. Yrd. Selin KONUK SHGM- Sağlık Hizmetleri Planlama DB
Prof.Dr. Serdar KULA Gazi Üni. Pediatrik Kardiyoloji
Hem. Şerife YALINKILIÇ ASHGM-Afet ve Acil Durum Yönetimi (SAKOM)
Doç. Dr. Şevki ÇELEN Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji
Danışman Yasemin ŞENOL ASHGM
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ THSK-Kurum Başkan Yardımcısı
Dr. Başak TEZEL THSK-Çocuk ve Ergen Sağ. Dai. Bşk.
Elif TİRALİ THSK-Çocuk ve Ergen Sağ.DB
Nurşah MURAT SHGM-Basın
Şirin AYDIN THSK-Çocuk ve Ergen Sağ.DB

 

Diğer katkıda bulunanlar:

Daha önce gerçekleştirilen çalıştay ve/veya eğitim çalışmalarında konu ile ilgili katkıları bulunan aşağıda isimleri yer alan kişilere de katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Dai. Bşk. Dr. Duygu CENGİZ (Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Deniz UĞURLU (ASHGM-Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı) 

Serpil BOZKURT (ASHGM-Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı) 

Dr. Hacer Y. YILDIZDAŞ (Çukurova Üniversitesi)

Dr. A. Tanju ALTUNSU (Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. F. Emre CANBOLAT (ZTB Eğt. ve Arş. Hastanesi)

Prof. Dr. Neslihan TEKİN (Osmangazi Üniversitesi)

Dr. Bekir ÇELEBİ (Özel Adana Metro Hastanesi)

Hem. Veda ASLAN (Adana-Özel Adana Metro Hastanesi)

Hem. Ayşe ŞENOĞLU (Adana Kadın D. ve Çocuk Hastanesi)

Prof. Dr. Eren ÖZEK (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Asuman ÇOBAN (İst. Ün. Çapa Tıp Fak.)

Doç. Dr. Merih ÇETİNKAYA (Kanuni Eğitim ve Araştırma Hast.)

Prof. Dr. Ayhan TAŞTEKİN (Medipol Ün.)

Doç. Dr. Ercan TUTAK (Memorial Hast.)

Doç. Dr. Ferda ÖZLÜ (Çukurova Ün. Tıp Fak. Çoc. Sağ. ve Hast. ABD)

Dr. Yavuz ÜÇKUYU (Konya Sağlık Müdürlüğü)

Prm. Sinan NUROL (Hatay Samandağ 2 Nolu ASHİ)

Dr. Ufuk BAYRAKTAR (Hatay Sağlık Müdürlüğü)

Dr. Ayşen ÇANKAYA (Samsun Sağlık Müdürlüğü)

Dr. Zühtü BENLİ (İzmir Sağlık Müdürlüğü)

Dr. Mehmet BALCI (Konya 112 Başhekimliği)

Dr. Hasan KUŞ (Ankara İl Sağlık Müdürlüğü)

ATT Ahu SEZGİN (Antalya Eğitim Birimi)

Related Posts