Türk Neonatoloji Derneği Çalıştayı

Kas 21 2015
(0) Yorumlar

Türk Neonatoloji Derneği olarak üyelerimizin sadece eğitim alanında değil tüm yenidoğan uygulamaları sırasında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de tüm üyelerimizin bu konulardaki katkı ve deneyimlerinden yararlanmanın en doğru çözüme ulaştıracağına inanıyoruz. Buradan hareketle en sık karşılaşılan ve derneğimize (gerek bireysel, gerekse kongre ve toplantılarımızda) bildirilen sorunlu konuları 3 ana başlık halinde toplayarak her birisi için ayrı çalıştaylar yapmayı planladık.

Her bir çalıştay için hem birikimleriyle hem de yapacakları çalışmalarla bu alanda katkı sağlayacak öğretim üyesi hocalarımızdan çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma grupları içlerinden seçilen bir başkan ve yardımcıları öncülüğünde bir ön hazırlık aşaması geçirdi.

Konu başlığı ile ilgili güncel durum, sorunlar ve olası çözüm yolları ana başlıklarıyla belirlendi. Bu başlıklar diğer üyelere de bildirilip onların da ön hazırlık yapması sağlandı. Son olarak 5,6 ve 7 Eylül 2015 tarihlerinde TND Ankara Dernek Merkezinde her gün bir ana başlık bir tam gün boyunca tartışıldı.

TND Başkanı Prof. Dr. Esin Koç her üç çalıştay gününde de hazır bulundu. Böylece komisyon raporları oluşturulurken ve komisyonlar arası bağlantılı konularda koordinasyon sağlanırken dernek başkanımız önemli bir fonksiyon sağladı.

Aşağıdaki tabloda 3 ana başlıkta tartışılan konuları ve çalıştay gruplarını oluşturan değerli yenidoğan öğretim üyelerimizin isimlerini görebilirsiniz. Çalıştay sonrası gruplar çalışmalarına halen devam etmektedir ve oluşturulacak çalıştay raporları Sağlık Bakanlığının ilgili alt birimlerine sunulacaktır.

Bu detaylı çalışma sonucu oluşturulacak raporların ülkemiz yenidoğan sağlığı ile ilgili mevzuata değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yenidoğan Yoğun Bakım Genelgesi ve Transport başlığı altında yapılan çalışmalar doğrudan yenidoğan bebeklerimizin mortalite ve morbiditesini azaltmaya yönelik katkılar sağlayacaktır.

Eğitim ve SGK ile ilgili çalıştay raporları ise yenidoğan sağlığına hizmet veren sağlık çalışanlarının, hem eğitim kalitesini arttırarak hem de çalışma koşullarını çevresel ve ekonomik anlamda düzenleyip iyileştirerek yenidoğan sağlığına önemli katkı sunacaktır. Çalıştaylar için yoğun emek ve zaman harcayan hocalarımıza ve tüm dernek üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

 

5 Eylül 2015

6 Eylül 2015

7 Eylül 2015

Çalıştay Ana Başlığı Çalıştay Ana Başlığı Çalıştay Ana Başlığı
EĞİTİM SORUNLARI;

PEDİATRİ ASİSTANLARININ, PEDİATRİSTLERİN VE NEONATOLOJİ YAN DAL  ASİSTANLARININ EĞİTİMİ VE SORUNLARI KONUSU

SGK İLE İLİŞKİLER;

SORUNLAR, PERFORMANS, PUANLAR VE ÖDEMELER KONUSU

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM GENELGESİ VE TRANSPORT;

GENELGENİN GÖZDEN GEÇİRİLEREK 1,2,3. DÜZEY YOĞUN BAKIM KRİTERLERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ, SORUNLARININ TESPİTİ, TRANSPORTUN DÜZENLENMESİ KONUSU

Başkan

Nilgün Kültürsay

Başkan

Adnan Öztürk

Başkan

Mehmet Satar

Asuman Çoban Nilgün Köksal Saadet Arsan
Hülya Bilgen Nejat Narlı Betül Acunaş
Ayşegül Zenciroğlu Mehmet Yalaz Zeynep İnce
Yıldız Atalay Nurullah Okumuş Ahmet Karadağ
Şükrü Küçüködük Nuray Duman Ayhan Taştekin
Nihal Oygür Yakup Aslan S.Ümit Sarıcı
Ayşe Sevim Gökalp Hasan Çetin Neslihan Tekin
Rahmi Örs Ercan Tutak Esra Arun Özer
Fahri Ovalı Ömer Erdeve Mehmet Vural
Hacer Ergin Ahmet Yağmur Baş Ayşe Korkmaz
Münevver Türkmen Sultan Kavuncuoğlu Hande Gülcan
Şule Yiğit Erdal Peker Canan Türkyılmaz
Didem Aliefendioğlu Ali Bülbül Sinan Uslu
İpek Akman Canan Aygün Merih Çetinkaya
Hasan Özkan Dilek Dilli Erdal Taşkın
Oğuz Tuncer Ali Annagür Tuğba Gürsoy
Hanifi Soylu Mustafa Aydın Özmert Özdemir
Turan Tunç Afşin Kundak Tamer Güneş
Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş İ. Safa Kaya Mustafa Akçakuş
Begüm Atasay Gülcan Türker Mehmet Mutlu
Nilgün Kültürsay Ercan Kırımi Sevim Ünal
Arif Akşit Nedim Samancı Nihal Demirel
Yasemin Akın Hüseyin Altunhan Mete Akısü
Güner Karatekin Özgür Salihoğlu Cumhur Aydemir
Esra Önal Emel Altuncu Nurdan Uras
Suna Oğuz Fazilet Metin Zeynel Gökmen
Semra Kara Ayla Günlemez Bahri Ermiş  
  Derya Büyükkayhan Hilal Özkan  
  Ayşe Ecevit Ayşe Engin Arısoy  
  Serdar Cömert Sertaç Aslanoğlu  
  İbrahim Hirfanoğlu    
  Ercan Sivaslı    
  Emre Canpolat    
  Esad Köklü