Türk Neonatoloji Derneği Erzurum Bölge Eğitim Toplantısı

Mar 29 2017
(0) Yorumlar
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Türk Neonatoloji Derneği olarak bölgesel eğitim toplantıları ile üyelerimizin olduğu ka-dar yenidoğan alanında hizmet veren pediatri uzmanları ve hemşirelerin eğitimine de bü-yük önem veriyoruz. Bu kapsamda Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı ile birlikte bölge pediatristlerine bir günlük eğitim toplantısı düzenledik. Yönetim Kurulu üyelerimiz yanısıra bölgedeki neona-toloji öğretim üyeleri ve Prof. Dr. Hasan Öz-kan ve Prof. Dr. Nejat Narlı’nın sunumları ile önemli konuların gözden geçirildiği çok verim-li bir toplantı oldu.

Related Posts