UNEKO 29’UN ARDINDAN  

UNEKO 29’UN ARDINDAN                                                                 

06-10 Ekim 2021, Antalya

Bu sene 29. Ulusal Neonatoloji Kongresini heyecan, coşku ve başarı ile tamamladık. Antalya Titanic Deluxe Otel ve Kongre Merkezinde 6-10 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz kongremiz, pandemi önlem ve kurallarına uygun bir şekilde organize edildi. 

Kongremiz 6 Ekim 2021’de “Non-İnvaziv Solunum Desteği”, “Olgularla İleri Mekanik Ventilasyon”, “Doğumdan Taburculuğa Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı (ADDA) Bebek Yönetimi”, “Yenidoğan Yoğun Bakımda Uygulamaya Yönelik Beslenme”, “Sürekli Renal Replasman Tedavileri (CRRT)”, “Doğumhanede Stabilizasyon”, “Yenidoğanda Nöromonitarizasyon ve Nörogörüntüleme”, “Periferik Yerleştirilen Santral Kateter (PICC)”, “Yenidoğanda İleri Uygulamalar” ve “Yenidoğan Hemşireliği” kurslarını içeren toplam 10 kurs ile başladı.  Buu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz “Yenidoğanda İleri Uygulamalar” kursu ile birlikte tüm kurslar katılımcılardan büyük ilgi gördü. 

UNEKO 29’un açılış töreni 7 Ekim 2021 tarihinde bilimsel oturumlar öncesi Dernek Başkanımız Prof. Dr. Esin Koç’un açılış konuşması ile gerçekleştirildi.

Açılış töreninde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden Hasan Özkan ve arkadaşlarının Frontiers in Genetics dergisinde yayınlanan “Epigenetic Programming Through Breast Milk and Its Impact on Milk-Siblings Mating” isimli çalışmasına Türk Neonatoloji Derneği Araştırma Makalesi ödülü verildi. 

Açılış töreninde Dernek Başkanımız Prof. Dr. Esin Koç “İki Uneko Arasında Neler Yaptık Başlığıyla” derneğimiz ve üyelerinin gerçekleştirdiği bilimsel ve sosyal programları görselleriyle anlattı ve “Arkadan Gelenler Önden Gidenlerin Ne Zorluklarla Yolu Açtığını Bilmezler” kelimeleriyle Neonatoloji alanında büyük emek ve çalışmaları olan çok değerli hocamız Prof. Dr. Nilgün Kültürsay’a emeklilik plaketini takdim etti. Prof. Dr. Nilgün Kültürsay hocamızın 2010 yılında söylediği “Bir akademisyen çok sabırlı ve dayanıklı olmak zorunda. Üretmek ve vermek bizim görevimiz. Verebildiğimiz sürece varız.” cümleleri bizlere bir nasihat ve motivasyon olmaya devam edecektir.

Açılış töreninde Dernek Başkanımız 2021 yılında dernek web sitemizde yayınlanan yeni veya güncellenmiş sekiz Tanı ve Tedavi Rehberi’nin yanısıra Trials Network çok merkezli çalışma ve yayınları da katılımcılarla paylaştı.

Kongremiz için geliştirilen Uneko 29 aplikasyonu, içerik ve kullanıcı dostu özellikleriyle beğeni topladı.

pastedGraphic.png

Açılış töreninin ardından Prof. Dr. Dirk Bassler’in konuşmacı olduğu açılış konferansı gerçekleştirildi. Sonrasında üç farklı salonda devam eden konuşmalarla kongremiz 5 gün boyunca devam etti. A salonunda genel olarak Neonatoloji uzmanlarına yönelik panel, konferans ve forumlar mevcuttu. B salonunda yer alan paneller ve karşıt görüş oturumlarına da katılımcı ilgisi oldukça fazlaydı. C salonunda ise yenidoğan hemşireliği oturumları gerçekleştiridi. Kongremizde 4 yabancı, 197 yerli akdemisyen ve konuşmacı görev aldı ve 10 kursun yanısıra 3 parelel salonda 5 konferans, 14 panel, 2 forum, 4 karşıt görüş, 6 hemşire oturumu, 7 uydu sempozyumu, 4 sözel bildiri oturumu gerçekleştirildi. Genç yaşta aramızdan ayrılan “acı kaybımız” ve Prof. Dr. Hande Gülcan anısına oluşturulan anı defteri ve hatıra standı da kongremizde yer aldı.

Kongremize davetli yabancı konuşmacılarımız aşağıdaki konuşmaları yaptılar: 

Dirk Bassler “Caffein: From Birth to Discharge” ve “Postnatal Corticosteroids and BPD: Systemic, Inhaled or Mixed with Surfactant”

 Yogen Singh (Online sunum) “Physiology Based Approach to Use of Inotropes in NICU” 

Ron Clyman (Online sunum): PDA: What Do We Know About İt? What Should We Do About İt?

Charles Christoph Roehr (Online sunum): What Non-Invasive Respiratory Support in the Preterm Infant?

Bilimsel içeriği son derece yüksek olan kongremizde sosyal programlar ile katılımcıların günün stresini azaltması sağlandı. Kongrenin ikinci gününde ise oldukça ilgi çeken “Roctors” konseri, gala gecesinde ise Cem Adrian ile güzel bir sosyal program yaşandı. 9 Ekim’de gerçekleşen Gala Gecesinde bildiri ve araştırma projesi alanlarında verilen ödüller açıklandı.

 Sözel Bildiri Birincilik Ödülü Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden Deniz Anuk İnce ve arkadaşlarına, Sözel Bildiri İkincilik Ödülü Pamukkale Tıp Fakültesinden Aykut Demir ve arkadaşlarına, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden İlkcan Ercan ve arkadaşlarına ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tuğba Üçüncü Egeli ve arkadaşlarına,  Tartışmalı Poster Ödülü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Aysu Kahraman ve arkadaşlarına, Olgu Sunumu Ödülü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden İpek Acarbulut ve arkadaşlarına,  Hemşire Sözel Bildiri Ödülü Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinden Refiye Zafer Dinçkol ve arkadaşlarına verildi. 

9 Ekim tarihinde ise Türk Neonatoloji Derneği Genel Kurul Toplantısı yapılarak üyelerimizin dernek faaliyet ve programları hakkında görüşleri ve önerileri alındı. 

Her sene olduğu gibi, yenidoğana gönül veren siz değerli meslektaşlarımızın katılımı ve emekleriyle bir kongre daha gerçekleştirdik. Ama bu kongrenin en büyük özelliği uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmemiz oldu.  Gerekli pandemi önlemlerinin eksiksiz sağlandığı kongremizde sizlerle tekrar yüz yüze görüşmek olmanın heyecanıyla hepinizi UNEKO-30’a davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. UNEKO 30 heyecanına ve hazırlıklarına şimdiden başladık.

ARAŞTIRMA MAKALESİ ÖDÜLÜ

Epigenetic Programming Through Breast Milk and Its Impact on Milk-Siblings Mating. Frontiers in Genetics

 Hasan Özkan ve arkadaşları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

1. “Yenidoğan Bebeklerde Yutma Matürasyonunun Ve Güvenliliğinin Non-İnvaziv Değerlendirilmesinde Tibbi Cihaz Çalişmasi”

Deniz Anuk İnce ve arkadaşları

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara

2. Ciddi Hiperbilirübinemili Yenidoğanlarda Mikrorna Ekspresyon Profilleri

Aykut Demir ve arkadaşları

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Denizli

3. Redoks Sinyallemesinin Wnt/Beta-Katenin Aracili Mikroglial Polarizasyon ve Nöral Kök Hücre Farklilaşmasina Etkisi

İlkcan Ercan ve arkadaşları

İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

3.İnfantil Kolik Patogenezine Yeni Bir Bakiş;
İnfantil Kolik Bir Biyoritm Düzensizliği Midir

Tuğba Üçüncü Egeli ve arkadaşları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

TARTIŞMALI POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Hiperbilirubineminin Bebeklerin Motor Repertuarlari Üzerine Etkisi 

Aysu Kahraman ve arkadaşları

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi Ünitesi, Ankara

OLGU SUNUMU ÖDÜLÜ

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu Nedeniyle Kadavradan Uterus Nakli Yapilan Anneden Doğan Preterm 

İpek Acarbulut ve arkadaşları

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Antalya

HEMŞİRE SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ

1. Prematüre Bebeği Olan Annelere Verilen Eğitimin Bebeğin Büyüme Gelişmesine ve Annelerin Kaygi Düzeylerine Etkisi

Refiye Zafer Dinçkol ve arkadaşları

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Edirne