Yönergeler Revize Edildi

Türk Neonatoloji Derneği her yıl neonatoloji uzmanlarının eğitimine ve literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yapmasına yönelik destekler vermektedir.  Bu maddi destekler; eğitim, yurtiçi kongre ve toplantılar, yurtdışı burs, çok merkezli çalışmalar, makale ve araştırma projelerini içermektedir. Bu desteğin yol haritasını belirlemek için uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren eylem kılavuzları yani yönergeler oluşturulmuş, mevcutlar ise revize edilmiştir.