Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri Hizmet ve Seviyelendirme Çalışması

Ara 22 2016
(0) Yorumlar
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri Hizmet ve Seviyelendirme Çalışması

Yataklı sağlık tesislerinde “Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları” tebliğinin yenidoğan yoğun bakım servisleri ile ilgili bölümleri ve eklerinde revizyona gidilmesi konusunda oluşturulan komisyon 14 Ağustos 2016 ve 21 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde toplandı.

Toplantılarda uzun ve titiz bir çalışmanın sonrası oluşturulan tebliğe son şekli verildi. Tebliğin hazırlanmasında ülkemizde yenidoğan mortalitesinin düşürülmesinin yanısıra morbiditelerin de azaltılması hedeflendi. En kritik hastaların bakım ve tedavilerinin yenidoğan uzmanları tarafından yönetilmesi hedef alındı. Yoğun bakım hizmetleri verilmesi konusunda personel, cihaz ve fiziksel standartlar yeniden düzenlendi.

Komisyonda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Bakanlık Müşaviri Gültekin Bayraktar, Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Prof. Dr. Mehmet Satar, Prof. Dr. Saadet Arsan, Prof. Dr. Zeynep İnce, Prof. Dr. Betül Acunaş, Doç. Dr. Ahmet Yağmur Baş yer aldı.