YENİDOĞANLARDA SOLUNUM VİRAL HASTALIKLARI

Covid-19 pandemisinde altında girdiğimiz 2021-2022 sonbahar-kış sezonunda viral solunum yolu enfeksiyonlarının yenidoğanlar ve ünitelerimize etkilerini tartıştığımız çevrimiçi toplantımız 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Saadet Arsan’ın yaptığı toplantıda, Prof. Dr. İlke Mungan Akın ‘Neonatal Covid-19 Ulusal Tecrübemiz’ başlıklı konuşmasında derneğimiz tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlarını ve pandemi başında yayımlanan dernek önergemizin etkilerini sunarken, Prof. Dr. Evrim Alyamaç Dizdar da ‘Sezon Başlarken RSV’ başlıklı konuşmasında ülkemizde RSV konusunda yapılan çalışmalar ışığında güncellenen profilaksi önerilerimizi ve pandemi sürerken RSV enfeksiyonu ile öngörülen etkileri literatür eşliğinde anlattı. Yaklaşık bir saat süren soru-cevap kısmında katılımcıların soruları cevaplanarak oturum interaktif olarak tamamlandı.