Yönergeler Revize Edildi

Şub 20 2020
(0) Yorumlar

Türk Neonatoloji Derneği her yıl neonatoloji uzmanlarının eğitimine ve literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yapmasına yönelik destekler vermektedir.  Bu maddi destekler; eğitim, yurtiçi kongre ve toplantılar, yurtdışı burs, çok merkezli çalışmalar, makale ve araştırma projelerini içermektedir. Bu desteğin yol haritasını belirlemek için uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren eylem kılavuzları yani yönergeler oluşturulmuş, mevcutlar ise revize edilmiştir.

Aşağıda belirtilen yönergelere derneğimizin web sayfasından ulaşılabilmektedir.

http://www.neonatology.org.tr/neonatoloji/yonergeler/

  1. Makale Yarışması Yönergesi
  2. Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi (Trıals-Network) Yönergesi
  3. Yurtdışı Eğitim Bursu Yönergesi
  4. Yurtdışı Etkinliklere Katılım Desteği Yönergesi
  5. Araştırma Projesi Yarışma Yönergesi