Türk Neonatoloji Derneği Sempozyumu
Premature Bebek Yönetimi : Deneyim ve Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar

SALON A

 Esin Koç – Açılış

Özge Köroğlu– Yenidoğan Döneminde Ağrı ve Tedavisi Rehberi

Saadet Arslan – PREMATÜRENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Hasan Çetin- Antenatal değerlendirme ve tedaviler: Güncel öneriler

Şebnem Çalkavur- Kord klemplemede son durum: Kime, nasıl?

Cüneyt Taylan – Ülkemiz ve dünyada viabilite sınırları: Güncel veriler ve tıbbi yaklaşımlar

Özgül Salihoğlu – Güncel doğum salonu yaklaşımları: Hipotermiden korunma ve oksijen kullanımı

Evrim Dizdar – Doğumhanede ventilasyon ve surfaktan: Kime, ne zaman, nasıl?

Tutku Özdağan – Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin canlandırmasında etik ve hukuki sorunlar

Ayla Günlemez – Solunumsal destek: Hangi sıralama ile ne şekilde?

Sadık Yurttutan – Hastane içi nakil

Özge Aydemir– İlk değerlendirmeler, ilk görüntülemeler ve ilk tedaviler

Zeynel Gökmen- Hastane dışı nakil

Özmert Özdemir – Kafein: Ne zaman, ne kadar süre, doz ve izlem

Sinan Uslu– Geri transport: Teşvik ve rutin uygulama için neler yapılabilir?

Emrah Can– Yeni surfaktan uygulama yöntemleri: LİSA, MİST, aerosol ve supraglottik uygulamalar: Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde başarılı mı?

Murat irfanoğlu- Akut fazda akciğer koruyucu ventilasyon: Nasıl uygulayalım?

Özge Köroğlu- İnhale nitrik oksit tedavisi: Kanıta dayalı tıp ne diyor?

Serdar Cömert –Ekstübasyon başarısı: Deneyim ve bilgi mi, yoksa şans mı?

Hilal Özkan, Hasan Özkan – Neonatal Pulmonolojide Yılın Çalışmaları

İlke Akın – Takip ve tedavide bireyselleştirilmiş tıp sanatı

Dilek Dilli – Çok düşük doğum ağırlıklı bebeğin entegre monitorizasyonu

Murat İrfanoğlu – Prematüre Bebek Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar

Funda Erdoğan – Term Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı Rehberi

Serdar Beken – Yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFO): Ne zaman, ne şekilde?

Fatma Nur Sarı – Hipotansiyon ve yönetimi

Şerife Suna Oğuz – Hipertansiyon ve yönetimi

Nihan Demirel – Sıvı ve elektrolit bozuklukları yönetimi

Mehmet Mutlu – Kalsiyum ve fosfat dengesi

Canan Türkyılmaz – Minimal enteral beslenme: Güncel öneriler

Sertaç Aslanoğlu – Anne sütü ve prematürite-ilişkili morbiditeler

Gamze Demirel – Postnatal büyüme geriliğinin önlenmesi

Hanifi Soylu – Çevresel Faktörler ve Yenidoğanın Prognozu

Tuğba Gürsoy – Prematüre retinopatisi: Beslenme ve anne sütü ile şiddet azaltılabilir mi? Hangi tedavi stratejisi?

Hilal Özkan – Nekrotizan enterokolit: Probiyotikleri önerelim mi? Hangi cerrahi yöntemi tercih edelim?

Nurdan Ulaş – Patent duktus arteriosus: Ne zaman tıbbi tedavi, ne zaman cerrahi tedavi? Güncel yaklaşımlar

Ali Bülbül – BPD önlem ve tedavisinde steroid tedavisi: Hangisi, ne zaman, ve nasıl?

Tülin Yıldırım – BPD’de ventilasyon dışı yaklaşımlar

Şule Yiğit – Bronkopulmoner Displazide kök hücre tedavisi

Zeynep İnce – İntraventriküler kanamada kök hücre tedavisi

Emre Canpolat – Perinatal asfikside kök hücre tedavisi

Emel Altuncu – Metabolik hastalık taramaları

Erdal Taşkın – Taburculuk sonrası erken dönem izlem

SALON B

Kadir Tekgündüz –Parenteral nutrisyonda makronütrientler: Güncel öneriler

Gonca Sandal – Parenteral nutrisyonda mikronütrientler ve elektrolitler

Hasan Kahveci – Parenteral nutrisyonun metabolik komplikasyonları ve izlemi

Deniz Anuk İnce – Oral beslenmeye geçişte sorunlar ve çözüm önerileri

İstemi Han Çelik – Formüla biyoaktif bileşenleri: Pratikte ve uzun dönemde etkisi var mı?

Nilgün Altuntaş  – Artmış protein desteği ve uzun dönem bilişsel fonksiyonlar

Mustafa Akın – Nörogörüntüleme: Hangisi? Ne zaman? Ne sıklıkta?

Şahin Takçı – Periventriküler Lökomalazi: Nasıl önleyelim? Nasıl takip edelim?

Özgür Olukman – İntraventriküler kanama tanı, tedavi ve izlem stratejileri

Mustafa Aydın – Erken ve geç sepsis: Tanı ve tedavide güncel yaklaşımlar

Cumhur Aydemir – Sistemik invaziv fungal enfeksiyonlar: Tanı, tedavi ve izlem önerileri

Abdulah Kurt – Yatıştan taburculuğa akılcı antibiyotik kullanımı

Dilek Sarıcı – Erken dönem prognoz ve morbiditeler

Arzu Dursun – EMR ve koryoamniyonitli anne bebeklerinde prognoz ve morbiditeler

Mehmet Kanburoğlu – Preeklamptik/eklamptik anne bebeklerinde prognoz ve morbiditeler

Tamer Güneş – Uzun dönem solunumsal sonuçlar

Afşin Kundak – Uzun dönem bilişsel ve nörolojik sonuçlar

Ferhat Çekmez – Uzun dönem metabolik sonuçlar