3. JENS, 60. ESPR, 9. UENPS ve 4. EFCNI Kongresi Tamamlandı

3. JENS, 60. ESPR, 9. UENPS ve 4. EFCNI Kongresi 17-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Hollanda’nın Maastricht şehrinde gerçekleştirildi. Kongrenin Bilimsel Komitesinde yer alan Derneğimiz üyeleri Prof. Dr. Eren Özek ile Sertaç Arslanoğlu aynı zamanda oturum ve poster başkanı olarak görev yaptılar. Dernek Başkanımız Prof. Dr. Esin Koç, kongre sürecinde UENPS Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına katılarak, bir sonraki UENPS Kongresi Bilimsel Kuruluna seçildi.

 

Kongrede Doç. Dr. Fuat Emre Canpolat, Doç. Dr. Özden Turan ve Prof. Dr. Merih Çetinkaya sözel bildirilerini sunarken, ülkemizden çok sayıda poster bildirisi de sunulmuştur.

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, kongre bünyesinde düzenlenen ve 33 Avrupa ülkesinden temsilcilerin bulunduğu Avrupa Neonatoloji Bordu Akreditasyon toplantısına derneğimizi temsilen katılmıştır. Bu toplantı ile birlikte Türk Neonatoloji Derneği, ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını hızlandırmıştır.