4. Neonatologlar için Hemodinami ve Hedefe Yönelik Ekokardiyografi Kursu

Değerli üyelerimiz, TND’nin “4. Neonatologlar için Hemodinami ve Hedefe Yönelik Ekokardiyografi Kursu”nu bu yıl Konya’da düzenleyeceğiz  11-13 Şubat ve 14-16 Şubat 2019 tarihleri arasında 2 grup halinde düzenlenecek bu kurs için Konya Meram Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalından Prof. Dr. Hanifi Soylu daha önce yaptığı katkılarının yanında bu kez ev sahipliği de yapacak.  Dr. Yasser El-Sayed yine kursumuzun ana eğitimcisi olacak. Ekteki programdan da göreceğiniz gibi 3 günlük bu kursta, fonksiyonel ekokardiyografi, hemodinamik izlem ve hemodinami ile ventilasyon ilişkisini içeren ve teorik ve pratik uygulamaları olan çok kapsamlı bir program hazırlandı. Uygulamaların birebir yapıldığı bu kurs için katılımcı sayısını eğitimcilerimizin de uyarısı ile yine kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Ardışık 2 kurs için 12+12 olmak üzere toplam 24 yenidoğan uzmanımız bu kursa katılabilecek. Kursa kıdemli hocalarımız yerine klinikte aktif olarak çalışan genç neonatologların  başvurmasını rica ediyor, bu konuda kıdemli hocalarımızdan anlayış bekliyoruz. Kursa başvuru kuralları aşağıdaki gibi olacaktır.
  1. Kursa TND üyeleri başvurabilecek, fellow başvuruları ve daha önce bu kursa katılanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
  2. Bir merkezden birden fazla kişi başvurursa ilk başvuru yapan kaydedilecektir.
  3. Başvurular dernek telefonumuz (312 4285289)aracılığıyla dernek sekreterimiz Asuman Özalp’e yapılacaktır.
  4. Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacak, kurs döneminde mazereti çıkanlar olduğunda sırayla asil listeye alınmak üzere bir yedek liste oluşturulacaktır.
  5. Her yıl olduğu gibi kurs için bir ücret talep edilmeyecek ancak katılımcıların yol ve konaklama masrafları kendilerine ait olacaktır.
  Kursun amacına ulaşmasını diler, Prof. Dr. Hanifi Soylu’ya ev sahipliği için ayrıca teşekkür ederiz. TND Yönetim Kurulu   TND Hedefe Yönelik Ekokardiyografi kurs programını görüntülemek için tıklayınız.