5. Türk-Yunan Günleri

5. Türk Yunan Günleri Toplantısı 4-6 Ekim Tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Prof. Dr. Esin Koç ve Prof. Dr. Georgios Mitsiakos’ın açılışını yaptığı toplantıda birinci gün ülkemizden Doç. Dr. Özge Köroğlu “Turkish Neonatal Society Mobil Application”, Prof. Dr. Didem Aliefendioğlu “Turkish Neonatal Society Guidelines Presentation: Hypoglycemia”, Prof. Dr. Ömer Erdeve “Trials Network Presentation”, Doç. Dr. Funda Tüzün “Lung Protective Strategies” başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Toplantının ikinci günü ülkemizden Prof. Dr. Betül Acunaş “Random Forest Machine Learning Based Prediction Of Late-Onset Sepsis and Necrotising Enterocolitis in Preterm Infants by Using Pulse Oximetry Time Series Data”, Prof. Dr. Hasan Özkan “Epigenetic Programming Through Breast Milk and its Impact on Milk-Siblings Marriages”, Doç. Dr. Özge Aydemir “Human Milk Mycobiota Composition: Relationship with Gestational Age, Birth Weight, and Delivery Mode”, Doç. Dr. Seda Yılmaz Demirci “Investigation of the Relationship Between Serum and Cerebrospinal Fluid Ferritin Levels and Presence, Severity and Prognosis of Intraventricular Hemorrhage in Premature Infants”, Doç. Dr. Ferda Özlü “Neurological Evaluation of 3-4 Year Old Patients who Underwent Cardiac Surgery in the Neonatal Period” başlıklı çalışmalarını sundular. Yunanistan’dan on iki akademisyenin oturum başkanı ve konuşmacı olduğu toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

Türk ve Yunan Neonatoloji Dernekleri tarafından gelenekselleştirilen toplantıların dördüncüsü ‘4th Symposium Hellenic-Turkish Neonatal Days’ 30 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantı yeri olarak Atatürk’ün doğum şehri olan Selanik’in seçilmiş olması bu toplantıya ayrı bir önem kattı.
Prof. Dr. Esin Koç ve Prof. Dr. Gabriel Dimitriou’nun açılışını yaptığı toplantıda ülkemizden Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu ‘Enteral nutrition of preterm infants: Translation of research into NICU’, Prof. Dr. Ömer Erdeve ‘5W1H for high frequency ventilation use in the NICU, Doç. Dr. Merih Çetinkaya ‘New therapeutic strategies for prevention of BPD, NEC and HIE: from bench to bedside’, Doç. Dr. Fuat Emre Canpolat ‘Non-invasive ventilation and minimally invasive surfactant treatments in RDS’, Doç. Dr. Tuba Erener Ercan ‘An approach to preterm immunization: from intrauterine to extrauterine life’, Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu ‘Long term prognosis of NICU graduates with BPD’ ve Doç. Dr. Mustafa Nevzat Çizmeci ‘Hydrocephalus in the NICU and therapeutic approaches’ başlıklı konuşmaları yaptılar.

Her iki ülkeden yapılan çalışmaların ön planda olduğu konuşmalar sayesinde, Türk ve Yunan yenidoğan uzmanlarının deneyimleri paylaşılarak ileriye yönelik projeler hedeflendi. Bir sonraki toplantının İstanbul’da yapılması planlandı.