TND Tanı ve Tedavi Rehberlerinin Geleceği Sempozyumu

TND Tanı ve Tedavi Rehberlerinin Geleceği Sempozyumu
 
Türk Neonatoloji Derneği Tanı ve Tedavi Rehberlerinin Geleceği Sempozyumu 11-13 Şubat 2022
tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirildi. Sempozyuma bugüne kadar yayınlanan 24 TND
rehberinin yazar hocaları katıldı. Sempozyumda ilk olarak mevcut rehberlerin durumu gözden
geçirilerek, her bir rehberin tahmini güncelleme zamanı belirlendi. Sonrasında grup çalışmaları
sonrası yeni rehber sürecinin yapılandırılması, konu ve komisyon seçim kriterlerinin belirlenmesi,
rehber hazırlama sürecinin zamanlaması, bilimsel veri döküm kriterlerinin saptanması, rehberlerin
gözden geçirme ve güncelleme standartlarının oluşturulması, hazırlanan rehberlerin değerlendirme
süreci ile yazım ve baskı standartlarının belirlenmesi ile ilgili çok sayıda başlık interaktif sunumlar
eşliğinde tartışıldı. Son derece verimli bir ortamda gerçekleştirilen sempozyum sonrası ayrıntılı bir
rapor yayınlanarak tüm üyelerimizle paylaşılması ve gelecek rehberlerin yeni belirlenen kriterlere
göre planlanması yönünde kararlar alındı. Toplantımıza katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.