Türk Neonatoloji Derneği Simülasyon Çalışma Grubu

Neonatoloji eğitiminde modern tıp eğitimi araçlarından biri olan simülasyonun ülkemizdeki neonatologların eğitiminde kullanımını geliştirmek amaçlı bu konuda çalışmaya istekli dernek üyelerinden bir çalışma grubu kuruldu. TND Simülasyon Çalışma Grubu ilk toplantısını çevrimiçi olarak Prof. Dr. Esin KOÇ başkanlığında 26 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Bu toplantıda simülasyon eğitimine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı yapılarak çalışma grubu üyeleri hedef ve beklentilerini sundular. Bu toplantıyı takiben proje alt grubu çalışmaları kapsamında bir eğitici eğitimi programı projelendirilerek TUBİTAK başvurusu yapılması planlandı. TND Simülasyon Çalışma Grubunun 4 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen ikinci çevrim içi toplantısında simülasyon eğitimi konusunda bilgi ve beceri edindirmeye yönelik toplantıların içerik ve uygulama esasları tartışıldı.

TND Simülasyon Çalışma Grubunda yer alan dernek üyelerimizin listesi aşağıda sunulmuştur.

Prof. Dr. Esin Koç – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nejat Narlı – Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Erdeve – Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Özge ALTUN KÖROĞLU – Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet YALAZ – Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Kenan Kamburoğlu –  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Taştekin – İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Dilli – SBÜ Sami Ulus EAH

Prof. Dr. Esra Arun Özer – Tınaztepe Üniversitesi

Doç. Dr. Evrim Kıray Baş – Şişli Etfal EAH

Uzm. Dr. Ezgi Yangın Ergon – SB Manisa Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Fatma Narter – Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH

Uzm. Dr. Bayram Ali Dorum – SB Bursa Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Gözde Kanmaz – Ankara Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Hatice Tatar Aksoy – TOBB ETÜ Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Hülya Özdemir – Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim M. Hirfanoğlu – Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. İstemi Han Çelik – SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH

Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel – SB İzmir Buca Seyfi Demirsoy EAH – Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Nurullah Okumuş – Afyon Karahisar SBÜ

Doç. Dr. Osman Baştuğ – SB Kayseri Şehir Hastanesi

Doç .Dr. Şahin Takçı – 19 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Sara Erol – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Şebnem Çalkavur – Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

Uzm. Seda Yılmaz Semerci – SBÜ Kanuni Sultan sülayman EAH

Dr. Öğretim Üyesi Selma Aktaş – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Doç. Dr. Sema Arayıcı – Eskişehir Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Yusuf Ünal Sarıkabadayı – SANKO Üniversitesi