Türk Neonatoloji Derneği Tanı ve Tedavi Rehberleri Çalıştayı

5 Mart 2020, Ankara

Türk Neonatoloji Derneği bilimsel faaliyetlerinden en önemlilerinden birisi 5 Mart 2020 tarihinde Ankara’da Point Otel’de gerçekleştirildi. Bu yıl 3 yeni rehberin çalışmaları planlandı ve hazırlanması için komisyonlar oluşturuldu. Tüm komisyonlar büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüler ve hazırlıklarını “Tanı ve Tedavi Rehberleri Çalıştayı”ndasundular.

Sempozyum sırasındaki önerilerin de eklenmesiyle protokollere son şekli verildi ve derneğimiz web sitesi üzerinden de yayınlanması planlandı. “Term Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı” rehberi Prof. Dr. Esra Özer, Prof. Dr. Gamze Demirel ve Prof. Dr. Funda Tüzün tarafından hazırlandı. “Nekrotizan Enterokolit” rehberi Prof. Dr. Ebru Ergenekon, Prof. Dr. Cüneyt Tayman ve Prof. Dr. Hilal Özkan tarafından sunuldu. “İntraventriküler Hemoraji” rehberi ise Prof. Dr. Eren Özek, Doç. Dr. Mustafa Ali Akın ve Doç. Dr. Nevzat Çizmeci tarafından oluşturuldu.

Rehberlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz, yenidoğan ve yenidoğan ile ilgilenen pediatri camiasının bu yeni rehberlerden de çok fayda göreceğini ümit ediyoruz.