Mustela Vakfı Hemşirelik ve Ebelik Araştırma Proje Yarışması Sonuçlandı!

TND önderliğinde düzenlenen Mustela Vakfı Hemşirelik ve Ebelik Araştırma Proje Yarışması Sonuçlandı!

Mustela Vakfı tarafından perinatal ve neonatal sağlığın geliştirilmesi için hemşirelik ve ebelik ile ilgili araştırma projelerinin teşvik edilmesi amacıyla dünyada değişik ülkelerde düzenlenen bu yarışmaya bu yıl Türkiye de dahil edilmiş ve ülkemizde TND önderliğinde yapılması uygun görülmüştür.

Kısıtlı bir başvuru süresi olmasına karşın Mustela Vakfı Hemşirelik ve Ebelik Araştırma Proje Yarışması oldukça yoğun ilgi gördü. 54 projenin başvurduğu ve 23 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada 4 çalışma ödüle layık görüldü. Ödüller ve sahipleri aşağıda listelenmiştir. Her yıl tekrarlanması planlanan yarışmaya önümüzdeki yıl daha geniş bir duyuru ve  başvuru süresiyle katılımın artması beklenmektedir. Türk Neonatoloji Derneği olarak bu yarışmanın yenidoğan sağlığına farklı bir açıdan önemli katkı sağlayacağını umuyoruz.

Birincilik ödülü; Nihal Özkan tarafından hazırlanan “Doğurmamış, bebek evlat edinmiş, sütü gelen kadınların anne sütü besin içeriklerinin doğum yapmış kadınların anne sütü içeriği ile karşılaştırılması” projesine verilmiştir.

İkincilik ödülü; Zeynep Yurdakul tarafından hazırlanan “Prematüre bebeklerde oral beslenmeye hazır oluş ölçeğinin geliştirilmesi” projesine verilmiştir.

Üçüncülük ödülüne iki çalışma layık görülmüştür: Ödüller, Vildan Cırık tarafından hazırlanan “Preterm yenidoğanlarda orogastrik tüp takma işlemi nedeniyle oluşan ağrıyı azaltmada anne sütü, sarmalama ve cenin pozisyonu verme yöntemlerinin etkisi” ve Duygu Murat Öztürk tarafından hazırlanan “Postpartum kanamanın yönetiminde simülasyon yöntemi ile kadın ve doğum servisinde ve Doğumhanede çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin ve bu eğitimin postpartum kanama ile ilgili verilere etkisinin değerlendirilmesi” projelerine verilmiştir.