Neonatal Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Sempozyumu (NKKKH) Başarıyla Tamamlandı!

Türk Neonatoloji Derneği tarafından düzenlenen “Neonatal Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Sempozyumu (NKKKH)” 21-22 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapan akademisyen ve neonatoloji uzmanlarının katıldığı sempozyumda dernek başkanımız Prof. Dr. Esin Koç’un açılış konuşmasının ardından panellere geçildi.

İki gün süren sempozyum boyunca 7 panelde NKKKH tüm yönleriyle alındı. Panellerde NKKKH’da antenatal tanı, doğum odası yönetimi, tarama, tanı ve ileri tanı yöntemleri, preop bakım, cerrahi tedavi, postop bakım, postoperatif komplikasyonlar ve uzun dönem izlem konuları tartışıldı. Neonatal Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları ile ilgilenen ve bu konuda uğraş veren neonatoloji,  çocuk kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi bölümlerinden toplam 20 akademisyen oturumlarda görev aldı. Bilimsel olarak çok öğretici ve doyurucu olan sempozyumun son oturumunda “Ülkemiz koşullarında yaşanan güncel sorunlar ve çözüm önerileri” tartışıldı. Bu oturumda; NKKKH sıklığının binde 8 olduğu, ülkemizde her yıl yaklaşık 12.000 konjenital kalp hastalığı olan bebeğin doğduğu ve bu bebeklerde mortalite ve morbiditeyi azaltmak için tarama-tanı ve cerrahi tedavi açısından ulusal bir planlama ve yol haritası gerektiği vurgulandı. Bu konuda karar vericiler ile işbirliği ve paydaş diğer derneklerle sempozyum ve toplantılara devam edilmesi kararlaştırıldı.

 

Neonatal Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Sempozyum programını görüntülemek için tıklayınız.