NEONATAL KRİTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI SEMPOZYUMU

NEONATAL KRİTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI SEMPOZYUMU

PROGRAM

21-22 Haziran, 2019, Crowne Plaza, Ankara

1. Gün

09.00-09.15       Kayıt

09.15-09.30       Açılış      Dernek başkanının konuşması: Prof Dr Esin KOÇ

09.30-11.00       Panel 1- NKKKH-Genel Bakış

                               Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esin Koç, Prof. Dr. Tayfun Uçar

 • Dünden Bugüne Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları

          Kardiyolog gözüyle: Prof Dr Birgül Varan (Başkent Ü, Ankara)

 • İntrauterin İzlem ve Önemi

          Kardiyolog gözüyle: Prof Dr Sedef Tunaoğlu, (Gazi Ü, Ankara)

 • Doğum Salonu Bakım İlkeleri ve Transport

          Neonatolog gözüyle: Doç Dr Sinan Uslu (Şişli Etfal EAH, İst)

11.00-11.30       Kahve arası         

11.30-12.30      Panel 2-NKKKH- Tanı yöntemleri-1

                             Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Vural, Prof. Dr. Birgül Varan

 • Erken Tanı Yöntemleri-Nabız Oksimetre Taraması

          Neonatolog gözüyle: Prof Dr Hanifi Soylu (Selçuk Ü, Konya)

 • Akciğer Grafisi, EKG: Neyi Gösterir, Neyi Göstermez?

          Kardiyolog gözüyle: Doç Dr Nahide Altuğ (ZTB, Ankara)

12.30-13.30       ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-14.30       Panel 3-NKKKH- İleri Tanı yöntemleri-2

                              Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sedef Tunaoğlu, Doç. Dr. Nahide Altuğ

 • Ekokardiyografi ve İleri Görüntüleme Yöntemleri

          Kardiyolog gözüyle: Doç Dr Pelin Ayyıldız (M. Akif Ersoy EAH, İst)

 • NKKH’da Kateterizasyonun Yeri: Tanısal-Terapötik

          Kardiyolog gözüyle: Prof Dr Tayfun Uçar (Ankara Ü, Ankara)

14.30-15.00       Kahve Arası

15.00-16.30       Panel 4-NKKKH-Preop Bakım

                              Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuray Duman, Doç. Dr. Pelin Ayyıldız

 • Olgularla Genel ve Hastalık Özgün Preop Bakım İlkeleri (Hasta başı konsey formatında)

          Ekip Çalışması Neonatolog-Kardiyolog- KV Cerrah

          Doç Dr Özge Köroğlu (Ege Ü, İzmir)

          Prof Dr Ertürk Levent (Ege Ü, İzmir)

          Prof Dr Yüksel Atay (Ege Ü, İzmir)

16.30-17.30       Panel 5-NKKKH-Cerrahi Tedavi

                             Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yüksel Atay, Prof. Dr. Ertürk Levent 

 • Kalp – Akciğer Makinesi ve Yenidoğan Üzerine Etkileri
 • Palyatif Cerrahi ve Düzeltici Cerrahi

          Cerrah gözüyle: Doç Dr İrfan Taşoğlu  (Ank. Şehir Hst Ped Kvc, Ankara)

                                           Doç Dr Murat Özkan (Başkent Ü, Ankara)

 

2. Gün

08.30-10.30       Panel 5-NKKKH-Postop Bakım

                               Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nejat Narlı, Doç. Dr. Murat Özkan

 • Olgularla Genel ve Hastalık Özgün Postop Bakım İlkeleri (Hasta başı konsey formatında)

          Ekip Çalışması Neonatolog-Kardiyolog-Cerrah

          Doç Dr Dilek Dilli (Dr Sami Ulus EAH, Ankara)

          Prof Dr Birgül Varan (Başkent Ü, Ankara)

          Doç Dr İrfan Taşoğlu (Ank. Şehir Hst, Ankara)

10.30-11.00       Kahve Arası

11.00-12.30       Panel 6-Postoperatif Komplikasyonlar ve Yönetimi

                             Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Erdeve, Doç. Dr. İrfan Taşoğlu

 • Olgularla Genel ve Kardiyak Defekt Özgün Komplikasyonlar (Hasta başı konsey formatında)

          Ekip Çalışması Neonatolog-Kardiyolog- Cerrah

          Doç Dr Serdar Beken (Acıbadem Ü, İst)

          Prof Dr Ender Ödemiş, (Acıbadem Ü, İst)

          Prof Dr Ersin Erek, (Acıbadem Ü, İst)

12.30-13.30       ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-14.30       Panel 7- NKKKH’da Uzun Dönem İzlem

                              Oturum Başkanları: Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş

 • Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarında Taburculuk Planlaması, Beslenme ve RSV Proflaksisi
 • Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarında Nörogelişimsel İzlem

Neonatolog gözüyle: Prof Dr Canan Türkyılmaz (Gazi Üni, Ankara)

Gelişimsel Pediatrist gözüyle: Doç Dr Zeynep Üstünyurt (TOBB-ETÜ, Ankara)

14.30-15.00       Kahve Arası

15.00-16.30       Ülkemiz Koşullarında Yaşanan Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

                              Tüm konuşmacılar ile yuvarlak masa

16.30                   KAPANIŞ

 

Neonatal Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Sempozyumu programını görüntülemek için tıklayınız.