Neonatoloji Akademisi Webinar Programı

2019 yılında neonatoloji akademisi webinar programı devam etmektedir. Sunum yapacak merkezler o ay içinde kendi belirledikleri bir konuyu, bir hafta sonra da o konuyla ilgili bir makalenin anlatımını web üzerinden gerçekleştirecektir. 2019 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği, Ankara Başkent Üniversitesi Neonatoloji Kliniği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği sunumlarını gerçekleştirecektir.