Prematüre Retinopatisi Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 29 Mayıs 2019 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde konuyla ilgili iki toplantı yapılmış olup, Türk Neonatoloji Derneğini temsilen Dernek Başkanımız Prof. Dr. Esin Koç ve yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş çalışmalara iştirak etmiştir.

Toplantılarda Türk Oftalmoloji Derneğinin ROP tanı, tedavi ve eğitim merkezleri konusunda özel mevzuat oluşturulması ile ilgiliçalışmaları Prof. Dr. Şengül Özdek tarafından sunulmuştur. Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen çok merkezli çalışma sonuçları da değerlendirilmiş ve ülkemiz için ROP tarama sınırlarıyla ilgili görüşler bildirilmiştir.

Toplantıya Türk Oftalmoloji Derneğini temsilen Prof. Dr. Ziya Kapran,  Prof. Dr. Huban Atilla, Prof. Dr. Ali Hakan Durukan, Prof. Dr. Şengül Özdek, Prof. Dr. İmren Akkoyun, Prof. Dr. İrfan Perente, Op. Dr. Emine Alyamaç Sukgen, Op. Dr. Hilal Balcı katılmışlardır.