TND Genel Kurul

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Türk Neonatoloji Derneği yönetim kurulunun 18/04/2016 tarihli ve 2016/19 sayılı kararıyla 15/05/2016  tarihinde saat: 12.00’ de Ankara, Kavaklıdere Atatürk Bulvarı, TÜBİTAK Binası toplantı salonunda  olağan genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 29/05/2016 tarihinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.
Bilginizi ve katılımınızı rica ederim.
Prof. Dr. Esin Koç
Neonatoloji Derneği Başkanı