TND Rehberleri Ne Diyor?

Değerli üyelerimiz,

Türk Neonatoloji Derneği olarak kongremiz ve genel eğitim toplantıları dışında bölgesel eğitimlere de çok önem veriyoruz. Dernek rehberlerimizi merkezi toplantılarımızda sıkça tanıtıyoruz, ancak yenidoğan sağlığı ile ilgili tüm sağlık çalışanlarının bu toplantılara katılımı mümkün olamayacağı için düzenli aralıklarla yapılacak bir seri toplantı ile bu rehberlerin yerinde tanıtımının çok yararlı olacağını düşündük.  5 Ocak 2019 tarihinde Antakya ile başlayacak “TND Rehberleri Ne Diyor?” başlıklı bu toplantılarda Numil Gıda Ürünleri A.Ş. ve Chiesi İlaç Ticaret A.Ş sponsorlarımız olacak ve ilgili yerel kitlenin bu toplantılara katılımı için gerekli iletişimi sağlayacaklar. Yaklaşık birer ay arayla ve sırasıyla Gaziantep, İzmir, Trabzon ve Van illeri ile bu toplantılar devam edecek ve yenileri planlanacak. Aşağıda ilk toplantının programını bulabilirsiniz, yararlı olmasını dileriz.

TND Yönetim Kurulu

TND Rehberleri Ne Diyor ?

Bölgesel Eğitim Toplantıları 1

5 Ocak 2019 / Antakya

13:00 – 13:15 Açılış: TND Başkanı

Doğum Salonu Yönetim Rehberi

Oturum Başkanları: Esin Koç, Asuman Çoban  

13:15 – 13:45: Sağlıklı Yenidoğanda Doğum Salonu Uygulamaları – Selda Arslan

13:45 – 14:15: Riskli Yenidoğanda Doğum Salonu Uygulamaları – Nejat Narlı

14:15 – 14:30: Tartışma         

14:30 – 14:45: Kahve Arası                     

Yenidoğan Döneminde Beslenme Rehberi

Oturum Başkanları: Mehmet Satar, Fahri Ovalı 

14:45 – 15:15: Sağlıklı Term Bebeğin Beslenmesi – Nilgün Kültürsay

15:15 – 15:45: Prematüre Bebeğin Beslenmesi – Hülya Bilgen

15:45 – 16:00: Tartışma

16:00 – 16:15: Kahve Arası                     

Yenidoğan Sarılıklarında İzlem, Tanı ve Tedavi Rehberi

Oturum Başkanları: Nurullah Okumuş, Nuray Duman

16:15 – 16:45: Hiperbilirübinemili Bebeğe Yaklaşım ve Hiperbilirübineminin Önlenmesi – Asuman Çoban

16:45 – 17:15: Hiperbilirübineminin Tedavisi – Münevver Türkmen

17:15 – 17:30: Tartışma

17:30 – 17:45: Kahve Arası                     

Yenidoğan Enfeksiyonları Tedavi ve İzlem Rehberi

Oturum Başkanları: Nilgün Kültürsay, Münevver Türkmen

17:45 – 18:15: Yenidoğan Enfeksiyonları: Ayşe Engin Arısoy

18:15 – 18:45: Yenidoğan Enfeksiyonlarında Tanı ve Tedavi – Mehmet Satar

18:45 – 19:00: Tartışma

Akşam Yemeği