TND SİMÜLASYON GRUBU NEONATOLOJİ EĞİTİMİNDE DİJİTALLEŞTİRME ÇALIŞTAYINDA BULUŞTU

TND SİMÜLASYON GRUBU NEONATOLOJİ EĞİTİMİNDE DİJİTALLEŞTİRME ÇALIŞTAYINDA BULUŞTU

20 – 21 Ekim 2022 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Neonatoloji Eğitimini Dijitalleştirme Çalıştay”ına TND Simulasyon çalışma grubundan öğretim üyeleri ve Yönetim Kurulumuzdan dernek başkanımız Prof. Dr. Esin Koç ile beraber Prof. Dr. Nejat Narlı katıldı. 20 Ekim Perşembe günü Yaşar Üniversitesi Açık Eğitim Merkezinin Yöneticiliğini yapan Doç. Dr. Yasin Özarslan “Yenilikçi ve Zenginleştirilmiş Öğrenme Deneyimleri” konulu konuşmasını takiben üç boyutlu gözlüklerle katılımcılar tıbbi ve tıbbi olmayan ortamlarda deneme yaptılar.

Sürükleyici öğrenme deneyimlerini takiben Ege Üniversitesi Aile Merkezli Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kurulan yenidoğan akciğer simülatörü “LUSİ” üzerinde İsviçre’deki yaratıcı ekip ile canlı bağlantı kurularak çeşitli senaryolar için denemeler yapıldı. Çalıştay katılımcıları bunun ardından Neonatal Simülasyon Laboratuvarını ziyaret ederek çeşitli düzeylerdeki maketleri incelediler. Neonatoloji konusunda maketler üzerinde verilecek eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak simülasyon laboratuvarı dizaynı tartışıldı. Gelişmiş bir term bebek simülatörü olan TORY’nin özellikleri incelendi.

Çalıştayın ikinci günü neonatoloji alanında mevcut olan ciddi oyunlar konusunda Doç. Dr. Sara Erol aktarımlarda bulundu. Prof. Dr. Kenan Kamburoğlu simülasyon konusunda AR-GE deneyimlerini paylaştı. Prof. Dr. Özge Altun Köroğlu EGENEOSİM deneyimleri üzerinden orta düzeyde maketlerle yaygın eğitim olanaklarını aktardı. Doç. Dr. Gözde Kanmaz ileri düzey preterm bebek simülatörü olan “PAUL” ile gerçekleştirdikleri eğitimlere dair deneyim paylaşımında bulundu. Sözlü sunumların ardından katılımcılar PAUL üzerinde uygulama deneyiminde bulundu. TND çatısı altında gerçekleştirilebilecek etkinliklere dair fikir paylaşımları ardından toplantı sona erdi.