“Trials Network for Neonatology” Çok Merkezli Çalışma Platformu

“Trials Network for Neonatology” çok merkezli çalışma platformu 2015 yılından itibaren kullanıma girmiştir. Web tabanlı bu platformda yer alması uygun görülen neonatoloji konusundaki çalışmalar Türk Neonatoloji Derneği tarafından desteklenmektedir.

Platformun amacı çok merkezli prospektif çalışmalar, büyük hasta kohortları ve klinik tedavi protokolleri için merkezlerin web üzerinden ilettiği verilerin toplanmasıdır. Trials Network platformunda yapılacak çalışmalar için araştırmacılar oluşturdukları proje öneri formlarını Türk Neonatoloji Derneği bünyesinde oluşturulmuş bilimsel komisyona (Bilimsel Alt Danışma Kurulu) iletmektedir.

Bilimsel Alt Danışma Kurulu, projelere ön değerlendirme yapmak, sisteme hazır hale getirmek ve proje yürütücüsünün istemesi halinde çalışma süresinin her aşamasında danışmanlık yapmaktan sorumlu 7 dernek üyesinden oluşur. TND yönetim kurulu tarafından 3 yılda bir seçilir. TND yönetim kurulu üyelerinden biri Bilimsel Alt Danışma Kurulu ile koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilir ve ön değerlendirme sonrası uygun bulunan projeleri TND yönetim kuruluna sunar.

Türk Neonatoloji Derneği yönetim kurulunun değerlendirmesi sonrası “kabul edilen projeler” için vaka bildirim formu hazırlama süreci başlamakta ve bu sürecin sonunda çalışmaya katılmayı bu platform üzerinden kabul eden merkezler tarafından veri girişi gerçekleştirilmektedir.

2019-2022 döneminde Doç. Dr. Hilal Özkan (Yönetici) Prof. Dr. Turan Tunç (Kategori Editörü) Doç. Dr. İbrahim Murat Hirfanoğlu Prof. Dr. Nurdan Uras Doç. Dr. Funda Tüzün Doç. Dr. Özge Aydemir ve Prof. Dr. Gamze Demirel Bilimsel Alt Danışma Kurulu üyeliği görevini yapmaktadır.

2020 yılı içinde “web tabanlı çok merkezli çalışma sistemi (trials-network)” yönergesi düzenlenmiş olup derneğimiz web sitesinde yayınlanmıştır. İlgili yönergeye https://www.neonatology.org.tr/neonatoloji/yonergeler/ web adresinden ulaşılmaktadır.

Çok Merkezli Çalışma Platformu kullanılarak 10 proje tamamlanmış olup, aktif projeler için merkezlerin veri girişi devam etmektedir.

2019 yılında “Trials Network for Neonatology” projesi olan ve uluslararası dergilerde yayınlanan çalışmalar:

  1. Early neonatal outcomes of very-low-birth-weight infants in Turkey: A prospective multicenter study of the Turkish Neonatal Society. Plos One, 2019 (Yürütücü:Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
  2. An observational, prospective, multicenter study on rescue high-frequency oscillatory ventilation in neonates failing with conventional ventilation. Plos One, 2019 (Yürütücü:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
  3. Assessment of novel biomarkers: sTREM-1, pentraxin-3 and pro-adrenomedullin in the early diagnosis of neonatal early onset J Neonatal Perinatal Med.2019

 

 

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir