UNEKO 27 ARDINDAN

UNEKO 27’NİN ARDINDAN                                                                 

03-07 Nisan 2019, Antalya

Bu sene 27. sini düzenlediğimiz Ulusal Neonatoloji Kongresini heyecan, coşku ve başarı ile tamamladık. Antalya Regnum Carya Otel ve Kongre Merkezinde 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz UNEKO-27’de son yılların yüksek katılımcı sayılarına 1075 katılımcı ile yeniden ulaşmak bizleri oldukça mutlu etti.

Kongremiz 3 Nisan 2019’da “Non-İnvaziv Solunum Desteği”, “Temel ve İleri Mekanik Ventilasyon”, “Yenidoğana Güncel Yaklaşımlar”, “Periferik Yerleştirilen Santral Kateter (PICC)”, “Yenidoğanda Nöromonitorizasyon” ve “Yenidoğan Hemşireliği” kurslarını içeren toplam 8 kurs ile başladı. Özellikle bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz “Yenidoğanda Nöromonitorizasyon Kursu” başta olmak üzere tüm kurslar katılımcılardan büyük ilgi gördü. Temel ve İleri Mekanik Ventilasyon Kursunda geçtiğimiz sene oluşturulan Ventilasyon Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu slaytlar kullanılarak standart eğitimin devamlılığı sağlandı. Kurslar biter bitmez 14 kişinin katılımı ile Türk Neonatoloji Derneği Yurt Dışı Bursluluk sınavı yapıldı.

UNEKO 27’nin açılış töreni 4 Nisan 2019 bilimsel oturumlar öncesi Dernek Başkanımız Prof. Dr. Esin Koç’un açılış konuşması ile gerçekleştirildi. Açılış töreninde Türk Neonatoloji Derneği Yurt Dışı Bursluluk sınavında Uzm. Dr. Ceren Çıralıbirinci, Uzm. Dr. N. Aslı Melekoğluikinci ve Uzm. Dr. Emre Dinçerüçüncü olarak bu ödülü almaya hak kazandılar. Açılış töreninde ayrıca Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Nazlı Kuter ve arkadaşlarının Neonatology dergisinde yayınlanan “The Neuroprotective Effects of Hypothermia on bilirubin-induced neurotoxicity in vitro” isimli çalışmasına Türk Neonatoloji Derneği Araştırma Makalesi ödülü verildi. Açılış töreninin ardından Prof. Dr. Prakesh Shah’ın konuşmacı olduğu açılış konferansı gerçekleştirildi. Sonrasında üç farklı salonda devam eden konuşmalarla kongremiz 3 gün boyunca devam etti. A salonunda genel olarak Neonatoloji uzmanlarına yönelik panel, konferans ve forumlar mevcut iken, bu sene gerçekleştirilen Görüş Farkı Oturumu oldukça ilgi çekti. Ayrıca kongre boyunca toplam 4 uydu sempozyumu yine A salonunda gerçekleştirildi. B salonunda olgularla yenidoğana yaklaşım ve Pro-Con oturumları yenidoğan sağlığı ile ilgili tüm konulara pratik yaklaşım imkanı sağladı. C salonunda ise yenidoğan hemşireliği oturumları gerçekleştiridi. Tüm bu oturumlarda 4’ü yabancı, 171’i yerli olmak üzere 175 akademisyen hocamız görev aldı. Yabancı konuşmacılarımızdan Richard Polin (New York/Amerika) “Necrotizing Enterocolitis: Pathogenesis and Prevention” ve “Neonatal Meningitidis” Prakesh Shah (Toronto/Kanada) “Quality Improvement in Canadian Neonatal Intensive Care Units” ve “PDA: Should we Treat or not?”, Berthold Koletzko (Münih/Almanya) “Nutrition of the Premature Infant” ve “Prematüre Bebek Beslenmesinin Beyin Gelişimine Desteği”, Gorm Greisen (Kopenag/Danimarka) “Long Term Outcome After Preterm Birth” ve “Brain Monitoring to Improve Clinical Outcome” başlıklı konuşmaları ile kongremize bilimsel zenginlik katarken, kendi deneyimlerini de bizlerle paylaştılar.

Bilimsel içeriği son derece yüksek olan kongremizde her akşam bir sosyal program ile katılımcıların günün stresini azaltması sağlandı. Kongrenin ilk günü …… Konseri, ikinci gününde ise oldukça ilgi çeken “Ben Bilmem Hocam Bilir” yarışması, gala gecesinde ise Yaşar Konseri ile unutulmaz bir sosyal program yaşandı. 6 Nisan’da gerçekleşen Gala Gecesinde bildiri ve araştırma projesi alanlarında verilen ödüller açıklandı. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Nükhet Aladağ Çiftdemir ve arkadaşlarına, Deneysel Bildiri Birincilik Ödülü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden Hasan Özkan ve arkadaşlarına, Tartışmalı Poster Ödülü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden İbrahim Murat Hirfanoğlu ve arkadaşlarına, Olgu Sunumu Ödülü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Demet Terek ve arkadaşlarına, Hemşire Sözel Bildiri Ödülü SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Şule Özdemir ve arkadaşlarına, Hemşire Tartişmali Poster Bildiri Ödülü ise Konya Medova Hastanesinden KerzibanDemirci ve arkadaşlarınaverildi. Bu yıl 3 proje Türk Neonatoloji Derneği Araştırma Projesi Ödülüne layık görüldü. Bunlar; SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Seda Semerci ve arkadaşlarının “Preterm Bebeklerde Kordon Klempleme Zamanının Bebeğe Geçen Kök Hücre Sayısına Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden M. Merve Cengiz ve arkadaşlarının“Çok Küçük Preterm Bebeklerde Doğum Odası Profilaktik CPAP Uygulamasında Açık Akciğer Stratejisi: Randomize Kontrollü Klinik Araştırma” ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Didem Arman ve arkadaşlarının “Terapötik Hiportermi Tedavisi Alan Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeklerde Minimal Enteral Beslenme: Mezenterik Kan Akımının Değerlendirilmesi Yol Gösterici Olabilir” başlıklı projeleriydi.Detaylı ödül listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Kongrenin en son günü olan 7 Nisan’da ise Türk Neonatoloji Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak yeni yönetim, denetleme ve onur kurulları seçildi. Yapılan tüzük değişikliği ile ilk kez Ankara dışında ve UNEKO sonrasında yapılan olağan genel kurul ve seçimler sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamlandı.

UNEKO 28 heyecanına ve hazırlıklarına şimdiden başladık!

 

TND YURT DIŞI BURS SINAVI ÖDÜLLERİ

  1. Dr. Ceren Çıralı (Pamukkale Üniversitesi)
  2. Dr. N. Aslı Melekoğlu (Malatya EAH)
  3. Dr. Emre Dinçer (Kanuni Sultan Süleyman EAH)

ARAŞTIRMA MAKALESİ ÖDÜLÜ

The Neuroprotective Effects of Hypothermia on Bilirubin -Induced Neurotoxicity in Vitro

Nazlı Kuter

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

KLİNİK ÇALIŞMA SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

1.İleri Derecede Preterm Yenidoğanlarda Nabız Oksimetre Zaman Serisi Verisi ile Makine Öğrenmesi Tabanlı Geç Başlangıçlı Sepsis ve Nekrotizan Enterokolit Öngörümü

Nükhet Aladağ Çiftdemir

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

2.Prematüre Bebeklerde Serum ve Beyin Omurilik Sıvısı Ferritin Düzeylerinin  İntraventriküler Kanama Varlığı, Şiddeti ve Prognozu ile İlişkisinin İncelenmesi

Seda Yılmaz Semerci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

3.Anne sütü mikobiyota bileşiminin gestasyonel yaş, doğum şekli ve doğum ağırlığı ile ilişkisi

Meltem Dinleyici

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Eskişehir

TARTIŞMALI POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Noninvazif Solunum Desteğinde Kullanilmak Üzere Bireyselleştirilmiş Yeni Bir Arayüz Geliştirilmesi: Tasarim, Üretim ve Uygulama

Elif Keleş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı,Ankara

DENEYSEL ÇALIŞMA ÖDÜLÜ

Süt Kardeş Evlilikleri Kalıtsal Hastalıklara Yol Açar Mı?

Hasan Özkan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

OLGU BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Multipli Kardiyak Rabdomiyomlu Yenidoğanlarda Düşük Doz Sirolimus Tedavisi

Demet Terek

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

HEMŞİRE SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

1.Vanilya ve Kakao Kokusunun Preterm Bebekler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Şule Özdemir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2.Preterm Yenidoğanlarda Mekanik Ventilasyon Sırasında İnspire Edilen Gazın Isısının Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Sema Bayraktar

Bezmialem Vakıf Universitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

3.Farklı ısılardaki anne sütü/formül sütün preterm bebeğin yaşam bulgularına etkisinin değerlendirilmesi

Eda Aktaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İstanbul

HEMŞİRE TARTIŞMALI POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi kardeş ziyareti deneyimimiz

Kerziban Demirci

Konya Medova Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Konya

ARAŞTIRMA PROJESİ ÖDÜLLERİ

Preterm Bebeklerde Kordon Klempleme Zamanının Bebeğe Geçen Kök Hücre Sayısına Etkisi

Seda Yılmaz Semerci

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

Çok Küçük Preterm Bebeklerde Doğum Odası Profilaktik CPAP Uygulamasında Açık Akciğer Stratejisi: Randomize Kontrollü Klinik Araştırma

Meryem Merve Cengiz

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

Terapötik Hiportermi Tedavisi Alan Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeklerde Minimal Enteral Beslenme: Mezenterik Kan Akımının Değerlendirilmesi Yol Gösterici Olabilir

Didem Arman

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[cs_video column_size=”1/1″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=xHknuI_mMr4″ video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video]