Yenidoğanlarda Total Parenteral Nütrisyon Uygulaması Eğitim Toplantıları

25 Ocak 2020, Bursa

Türk Neonatoloji Derneği (TND) ile Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) 2020 yılı içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde “Yenidoğanlarda Total Parenteral Nütrisyon Uygulaması” ile ilgili yarım günlük eğitim toplantıları düzenlenmesine karar vermişlerdir.

Her iki dernek üyesi hocalar tarafından düzenlenecek bu kursların program ve içeriğinin belirlenmesi amacı ile 25.01.2020 tarihinde Bursa’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TND adına Prof. Dr. Merih Çetinkaya ile Prof. Dr. Nilgün Köksal katılırken, KEPAN adına Prof. Dr. Sezin Aşık Akman katılmıştır. Bu toplantıda “Çocuklarda Parenteral Beslenmenin Önemi”, “Prematüre Bebeklerde TPN Endikasyonları ve TPN İçeriği” ile “Parenteral Nütrsiyon Sistemleri, İzlem ve Komplikasyonlar” başlıklı konuşmaların söz konusu illerdeki hocalarımızla beraber neonatoloji ve çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlarına anlatılması ve bu konuda standart bilginin katılımcılara aktarılması hedeflenmiştir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir